Tự trào

Tự trào 

Vần thơ cóc sĩ lai rai

Giải khuây  đại chúng trong vài phút giây

—–

   Cóc sĩ nhập làng thơ bất ngờ 

 Dăm ba góp nhặt ý lơ mơ 

 Bốn câu bảy chữ cương vần điệu 

 Thêu dệp xếp thành thơ vẩn vơ 

 

Về Thơ niêm luật chỉ gà mờ 

 Cảm xúc bắt nguồn vào ý Thơ 

 Tao ngộ duyên Thơ sao diễn tả 

 Lúc nao ngẫu hứng đến ư! Chờ… 
 Cóc sĩ viết ra thơ cóc nhảy

 Khen chê bình phẩm ghi lời dạy 

 Riêng ta tri kỷ nàng Thơ hay 

 Giao cảm phút giây vui lẫn quậy 

 Thơ đến trút tâm sự những điều

 Ưu tư sâu thẳm lẫn cô liêu 

 Thế nhân ai hiểu tuơng đồng cảm

 Gắn bó thơ chia xẻ mọi chiều 

 Cóc sĩ 

  •  3/ 11/13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: