Tỏ bày

“Tỏ bảy ”

        Mây Bắc Mỹ từ phương đông tỵ nạn 

               Nôi Bắc Mỹ miền đất hứa trời ban

        Đảng cuớp cạn sắt máu diệt dân Nam 

               Vùng trời xưa hiền hòa đành ly tán 

        Đất xinh tươi biến chất trận dịch sản

              Thương VN vẫn khổ nạn triền miên.

***

           Tôi chỉ làm thơ để tỏ bày 

 Một phần nhỏ bé ghi vào đây 

         Những điều tai mắt nghe và thấy 

 Thao thức lan man từng bủa vây 

       Cám xúc tuôn trào bừng sống dậy 

 Thơ vào chắp cánh nó cao bay 

       Thênh thang ngôn ngữ cùng vùng vẫy 

 Đóng góp ý thơ để giải khuây 

          Tư tưởng cảm thông hay khác biệt 

 Thơ mang đến bạn chút vui lây 

          Cho đời thêm đẹp thêm tươi mát 

 Thế thái nhân tình hoạt cảnh xoay. 
        

          Biến động VN trong thực tế 

 Trào lưu tín học mở đời này 

         Làm nhân chứng sống sau tao loạn 

 Á ố chua cay những đổi thay 

 4/4/13.
Mây Bắc Mỹ
IMG_5039

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: