Tạp ghi 


Tạp ghi 2020

Mười điều tâm niệm:

  Để hàng phục tâm loạn động ,tiêu trừ ma tâm

   – Lấy bệnh khổ là thuốc thần

   – Lấy hoạn nạn làm giải thoát

– Lấy khó khăn để học nhẫn

– Lấy gút mắc là thích thú

– Lấy ma quân làm bạn đạo

– Lấy kẻ chống dối để giao du

– Lấy kẻ tệ bạc là người giúp đỡ

– Lấy xả lợi để thăng hoa  

– Lấy lợi tha làm mẫu mực 

– Lấy oan ức cửa ngõ của đạo hạnh

Hoan hỷ nhận quả ,lợi tha ,hành thiền trả nghiệp.

22/09/.20

Qua đại dịch toàn cầu Coronavirus TC ,bề trên nhắn gửi xuống trần gì lúc này ?

Mỗi người hãy tĩnh lặng một mình , trực tiếp cẩu nguyện lên đấng Chí Tôn toàn năng .(Thượng Đế toàn năng cũng là một )

Những lời hối cải ăn năn mọi tội lỗi đã làm xưa tới nay ,thành tâm xin hứa làm mọi sự để đền tội tương xứng đáp trả ơn NGƯỜI.

Nhất tâm ,đồng cầu nguyện  :

” Lỗi tại tôi ,lỗi tại tôi hoàn toàn ,vì nhờ ơn Chúa mà tôi lánh xa tội lỗi cùng làm việc đền tội cho xứng .amen” lờI Đức Giáo Hoảng cầu nguyện lễ Phục sinh

Follow the Pope pray:

“It is my fault that I am whole, because of the grace of God, I keep away from sin and do penance for mercy, amen”

      Sống ăn  năn thống  hối 

 Hướng tâm lành thay đổi  .

    Sống thuận theo ý Trời.

Dịch bệnh rồi tránh lối.

Tīnh tọa tĩnh lặng tĩnh tâm , dọn kho tâm thức ,buông bỏ rác rưởi  thứ  vô  ích đang tồn đọng trong đó

Dể có chỗ trống tiếp nhận được tinh hoa chân thiện mỹ ,tình thương chân thật Đấng Tạo hoá  hay THƯỢNG ĐẾ toàn năng ban  ân xuống  thế gian cho nhân  loại.

*** Con đường đến với Ngọc Hoăng Thượng Đế vô cục Đại Thiên Tôn Đại Chí Tôn hay Đức Cha Trời toàn năng.

Thiền định để lắng đọng yển nghỉ thân tầm bản ngã bớt tiêu hoa nằng lượng sống với vô ngã  bảo tồn năng lượng  tiên thiên ,bước vào thuần  trí  hấp thụ được năng lượng trong vũ trụ gia tăng năng lượng tiên thiên của  mình tới  khi thấy được ánh sáng  rạng rỡ nội tầm ,con mắt Huệ khai mở thấy chân tâm là chính cõi sáng đó,

Cõi  sáng đó mới nối kết được vô cực quang  chần quang vũ trụ .đó là hợp nhất  với Thượng Đế toàn năng.

Con người chính lả tiểu vũ trụ do chính Thượng Đế an bai như thế : thể nước. ,thể khí ,thể điện ,thể quang là thân ,tâm trí ,Tuệ.

Bản ngã    — vô ngã — siêu ngã.  Chân  ngã .

 

( tiến hoá tâm linh .chia xẻ từ YouTube   Của Trần  Minh Trung)

Tạp    Ghi 2018.

Chân tâm mới là đích thực chúng ta.

Vô minh trôi nổi  trong vòng luân  hồi bẩn nhơ bụi trần quấn  chặt nó  che lấp  nó.

Thể xác mang tâm  thức  khi ta đến cõi ta ba ,ví như áo  cần phải  có khi vào   Cõi  này.

Chúng  ta lẫn lộn nó  la chung ta mà vô tình  nô  lệ vướng  mắc chìm sâu vô minh.

Thân xác chỉ là chiếc áo phải có  ở cõi người giúp  tâm thức  tu học  tẩy  rửa  thanh lọc nhìn lậu bản diện  mục  lai

đích thực của mình

      

Thức tỉnh để tìm lại chân tâm .

Sống  trong ăn năn tu sửa  tâm thức quay  về  tìm chân tâm   Mới  hoà  nhập  tâm vũ trụ với chân như  thượng đế ,chốn  Vĩnh hẳnh.

Tạp ghi 2012.
” in one with GOD”

Jesus guides us the way to go “in one with God ”

Let love of God pour in your heart .we can stay firm in every situation,change the way we look at world .

God always stays with us so if we think about God what ever doing it turn easy and peace with us always.

God is the truth ,the love ,the light.

Jesus put himself to show us how to live our life connection with God in orders can in one with God .

We are on the way to in one with God 

Don ‘t looking for God outside we never find out ,Back inside ourselves we can contact with God immediately that ‘s the key to connect ,no anyway else.
Chúng ta là con Thượng đế .đúng chúng ta là một phần tử trong toản thể .

Những phần tử khác nhau góp phần dựng nên toàn thể .những bộ phận cần liên kết lẫn nhau để kiện toàn , không thể thiếu trong toàn thể đó.,không thể ganh ghét mà là chia xẻ thương yêu lẫn nhau phải có.

Thượng đế trong chúng ta và chúng ta trong Thượng đế theo nghĩa đó.
Phàm làm gì vì việc đó đáng làm ,nên làm ,lợi tha chứ không là trao đổi ,phô trương tìm tư lợi cá nhân .

Không theo hiếu thị đám đông ,hời hợt nhất thời a đùa ,phải có lập trường riêng chín chắn ,cương quyết..không có ý lợi dụng ai nhưng phòng bị không để bị lợi dụng mua chuộc.
Happy with the other happy is the deep happiness.

Selfish and selfless 

Selfish make us always not satisfy ,feel not enough ,want more and more for-ourselves

Selfless make us feeling ok enough ,want share ,peaceful cope easy what going on around the world .with people.
Tĩnh tâm cho ta trầm tĩnh , thích ứng áp lực cuộc sống hàng ngày .thấy sự vô ích của tranh dành ganh tị …thị phi ,

Thương mình ,thương người từ biến động trong vòng quay danh ,lợi tiền tài đến 

Tâm nhẹ nhàng đón nhận chân thiện mỹ ,bớt so đo hơn thiệt.

Từ sự cho ra mà ta thấy được sự nhận yêu thương vào bao nhiêu từ God .

 Trước tiên dọn rác rưởi ( tham sân si ) trong tim để có chỗ đón nhận tình thương — chỉ cần nhận biết với tim sạch là –có ngay từ God tuôn tràn ban phát không .từ đó dễ dàng cho ra tự nhiên ,đơn giản ,không so đo tính toán ..
 Ăn những gì cơ thể cần chứ không phải chỉ thỏa mãn con mắt cái miệng .

 Eat what food good for body need ,not for the mouth , the eyes desire or prefer them.
Mức độ đa dạng con người hoản cảnh ,thời gian không gian …cần những p/p khác nhau cho phù hợp để cứu nguời thế gian thức tình.đó là lý do có nhiều tôn giáo .

 Biết hấp thụ tinh hoa mà học hỏi tiến hoá tâm linh .,không để bị trói buộc vào hạn hẹp sơ cứng của ngôn ngữ giáo điều, linh động giúp tâm linh phát triền hướng lên ,giúp thức tỉnh ,trải nghiệm ,có được phổ biến cho tha nhân cùng lợi ích.Cái nào cản trở thoái hỏa tâm linh là rác rưởi hủ lậu từ u mê chấp chước cần bỏ đi.
Không phải chỉ chiêm bái tôn sùng thôi mà chính là phải dấn thân thực hành những lời dạy của các ngài..Con đường đi đến thức tình biết chính xác mình ,cỗi nguồn mình là ai ,làm sao hợp nhất với cha nguyên thuỷ ,đấng Tạo Hỏa ,Thượng đế ….hay danh xứng gì cũng chỉ đồng nghĩa “một Đấng một” mà ra.ngôn ngữ thế gian vốn không đủ để diễn đạt cái vô cùng tận.

Ngủ mê đi vào tù túng khổ đau. Thức tình đưa đến tự do tự tại .
4 Lời nguyện của Lục Tổ Huệ Năng :

 1/ chúng sanh không số lượng ,thệ nguyện đều độ khắp

 2/ phiền não không cùng tận ,thệ nguyện đều dứt sạch

 3/ pháp môn không kể xiết ,thệ nguyện đều tu học

 4/ Phật đạo không gì hơn ,thệ nguyện được viên thành.
Tâm nguyện số 2 ghi học đầu tiên nhắc nhở để mau rũ bò phiền não khi gặp không vướng mắc nó 

—–

Tạp ghi 2011.
Chúng ta là những ngọn đèn ,chỉ có thể chiếu sáng bởi mồi lửa “chân tâm ” ,tình yêu chân thật đối đãi với muôn loài.ngọn lửa được thắp sáng ,nếu không ngọn đèn đó không bao giờ sáng lên được.

 Học :”Thương người như thể thương thân ” 

 Bóng tối sẽ đến đây ,ta cần có ngọn lửa đó sáng lên để soi sáng . xua tan bóng tối đi.giúp ta giúp người.
Phật ,Chúa ,nhiều đấng thiêng liêng là ánh sáng ban toà xuống trần- the truth love– tình thương chân thật — chúng ta không phải nghi ngờ điều đó.

Chúng ta mở lòng đón nhận ,cho ngọn đèn trong ta được châm mồi ,giao thoa sáng lên

Cầu nguyện cho mỗi chúng ta bình tâm truy tầm trở về mau hưởng Phước hạnh đó.
Mục đỉnh cuộc sống là gì? 

 Tìm nguồn cồi về bản diện mục lai chính minh là ai.?tìm lại chân tâm bị nhốt kín trong tầm thức .tìm lại ” chân tâm của chính mình.

 What is the purpose of our life ?

Looking for kingdom of God .– right in our inner.–not outside the world.

Mục đích tối thượng chúng ta là sống trọn vẹn với trái tim chân thật cuộc sống thường nhật hàng ngày 

Cùng một sự việc tuỳ thuộc vào nhãn quan tư duy mỗi người mà nó khác nhau ,có phản ứng hành xử riêng.do đó sự phán đoán cùa thế gian giao động không chính xác đích thị của đúng sự việc .
 Good Friday.

Hình ảnh Chúa chết trên thập tự giá ngọn lửa thiêng ngọn lửa tình thương vô giá ban cho thế gian ,thức tỉnh loài người tìm về tình thương chân thật bất biến có khả năng hợp nhất với Thượng đế .

 Thế gian làm gì thời gian qua tới nay? Nếu chỉ chiêm bái ngưỡng mộ quì lại xuông thì vô ích muôn đời triền miên trong bóng tối khổ đau chập chùng dai đẳng mà thôi.

 Ngọn đèn trong ta vẫn phủ bụi thời gian lạnh lẽo bị bỏ quên , góc tối nào đó trong tâm thức mù mờ .

 Chúa ban mồi lửa bao năm trôi đi.đi tìm đi ngọn lửa để thất lạc trong tâm ta ,đón nhận vào mồi lửa chúa ban mà thắp sáng nó thức tỉnh ,chăm sóc nó qua thay đổi lối sống hàng ngày chuyên chở tình thương chân thật ,the truth love ,( sống hướng chân tâm )đi xa.. Đó là sư sống đời đời của mỗi chúng ta.chỉ với nó ta mới hiệp Nhất được với God .còn vật chật thế gian vô thường ,cát bụi nối kết tạm bợ rồi đổi thay hư mất .

Đó là Thông điệp của Good Friday.– mỏi lửa để thắp sáng ngọn đèn .tình thương chân thật trong mỗi chúng ta .

 Good Friday : the truth love lamp from God can burn up our truth lamp .the only one.
Ý nghĩ ,cái nhìn ,hành động của bạn lộ ra ngoài phản chiểu lại chính con người bạn 
Chủ đích và chuyền tâm vào việc đang làm kểt quả sẽ hoàn hảo thú vị kỳ lạ 

Yêu thích việc mình làm.

Love what you are doing.

Change the world ,change ourselves first,self discipline.

Holiday season the time to share the love ,show the care to others.giving and receiving. Joy and happy . But watch out it will be tress full too if you focus to much of gifts expensive or cheap…
Tôi luôn yêu mùa đông .dù chịu nhiều giá lạnh tê cóng đi chuyển nguy hiếm ,yêu tuyết trắng nuột nà khi mới xuống . dù tuyết nhiều khi gây bất tiện 
God or nogod is the same in one truth love ,each in the whole ,the whole in one.

Không còn có sự phân biệt Thượng đế hay không thượng đế trong thế giới nhất nguyên nữa mọi nguyên tố đồng một thể.

——

Tạp ghi 2010.

 Give benefits for others ,we are in one each other.

If we live our life with” pure heart ” we in one with God 

So there is no different among us.

If we focus our life in body we separate from others we see the difference between us but indeed it is not.

We ‘re likely the branches ,roots ,leaves of trees ,all need support each other to exit.or cease.remember that.

The life is one way road.go straight 

Enjoy every moment time right here right now if it past by we can get back.

Don ‘t waist the time ,that is important .

Keep peace ,relax in mind .in motion…

Don’s let tress knock down , stand up after failed .appreciate what we have 

 

 Đường đời người một chiều đi tới không lùi được.

Tận hưởng sống viên mãn giây phút hiện tại tức thời quý báu ,nếu không chính ta bị thiệt thôi.

Đừng phí phạm thì giờ ,dó là điều quan trọng phải ghi.trân trọng cậu gì mình có.
Tu là cõi phúc tình là dây oan.
Biết đủ đó là đủ ,đợi đủ bao giờ mới đủ vì lòng người ta tham vô đáy
Muốn yêu thương người như chính mình .trước tiên phải biết yêu mình đúng cách công bằng từ tinh thần đến thể chất mọi bộ phận cơ quan đồng đều.

Không chỉ thoả mãn cái miệng ,cái mắt ..còn phần khác thì đối xử bất xứng.

Để bảo vệ nuôi dưỡng tốt cơ thể chọn cho thực phẩm thích hợp cho cơ thể vì nó chuyên chở linh hồn ,từ nó linh hồn rèn luyện thăng hoa ,kiện toàn. —> in one with God .đồng nhất được với God .

Ăn bừa bãi vô tội vạ thỏa mắt đói miệng nói năng vô ý thức…gây hại vô lường

Yêu cơ thể mình nhưng phải làm chù không là nô lệ nó.

Từ đó mới có thể yêu người khác như mình được ,truyền tải tính chất chân chính yêu chân thật là gì .nỏ sẽ lớn mạnh trong ta và tha nhân.
In vision of Buddha Shakyamuni Buddha , mankind is sleeping deeply into long dream. He came to the world woke up man from dream ….to enlightenment 

 

Dưới nhãn quan Phật Thích Ca Mâu Ni,  chúng sanh cõi ta bả đang đắm chìm sâu trong giấc ngủ huyền mộng dài .Phật đến đây mục đích đánh thức loài người ra khỏi huyền mộng u mê .

Những bải học thực dụng- 84 pháp môn khác nhau thích hợp cho chúng sanh mọi trình độ — đưa người từ bển mê tới bờ giác 
Kinh <<Bát nhã Ba la mật đa Tâm kinh >>.là một điển hình .

P/p  an trụ tâm ,hàng phục tâm .buông xã vọng tưởng ,không dính mắc lục trần( sắc thanh hương ,vị ,xúc ,pháp ), ngũ dục.( ăn ,ngủ  tiền ,tình ,danh)

Sống với cái thực tại tức thời và cái nhìn chính xác vạn vật thực thể của chính nó ,cái quan sát không ý tưởng len vào.

Thiền minh sát quan sự vạn vật nghiêm chỉnh.

Thức tình mọi lúc mọi nơi sinh hoạt thường nhật.

Vạn vật vũ trụ vô thỉ vô chung , bấtsanh bất diệt ,bất biến chỉ chuyển đổi trạng thái như nước ,hơi nước và nước đá chỉ là một.

—–

Tạp ghi 2009

Muốn thế giới thay đổi mỗi cá nhân tự thay đổi trước đã ,thế giới tất sẽ thay đổi .

Không ai có thể thay đổi dược ai trừ chính minh thôi.

Khi thức tỉnh thì tự nhiên minh thay đổi cách sống trước đó .

Nếp sống mới đến nhẹ nhàng thoải mái không có cố gắng nào …chấp chược lùi xa ,vui vẻ dễ dãi hơn ,cảm nhận hoà hợp với thiên nhiên ,thấy cây cỏ hoa các loại gần gũi ,nét đẹp vui tươi giúp thanh thoát tâm hồn.
Think about God what ever you doing everything then you ‘ll be fine ,easy …

Follow the path guide to the way to go in one with God.

( where is the God ‘s kingdom ? The God ‘s kingdom build in you .Ready inside yours.)

Trouble free ,tress free — peace.

Give ,share with people the joy stay fullfilling in you  

No matter which ever religious you followed if you didn’t have peace in mind ,the love in heart ,selfish to others you going wrong way no God ‘s path.
Learn :Think ,say ,action in the same.

Positive attitude ,put away negative 

Discovered your inner 

We have a lot energy but waisted for negative things ,  let recharge it by concentrate our mind in silent prayer ( mediation )

Pay attention,concentrating on our work then we forget its tress or hard ,less make mistake ,careless make loudly job , make us tired.

Let love what we had to do as we do thing we like.that means happy what ever things we do.
Bất cứ làm gì để tâm chuyên chú vào nó ,làm thấy dẽ dàng ,nhẹ nhõm bớt mệt quên áp lực ,bới sai phạm ,việc sẽ hoàn tất nhanh ,thành quả tốt sẽ có.

Tập yêu thích việc mình có trách nhiệm hay bổn phận phải làm ,cũng như là làm cái ta yêu thích.

Chúng ta thường tình thấy lỗi người mà không thấy lỗi minh.vì thế ta phải cám ơn không giận dữ người vạch lỗi ta –nếu ta muốn sửa đỗi muốn tiểu bộ ,ta giảm và tránh được lỗi trong tương lai– .chính họ đã giúp ta mà.

Nghĩ nó có lợi chứ không hại gì cho ta.
 Don ‘t worry to much of death.but worry about how we live our life properly.

It is important, it decides how we get ,where we go ,what we will be after death.

Pay full awareness what ever we doing ,thinking ,speaking in daily life

Wake up ! Wake up ! Wake up!….Think positive always.

Giving is credit ,receive is debit.
 Tu làm sao?

Sửa đổi bản thân bỏ tâm sân hận sang tâm thanh tịnh.

Hàng phục tâm chao động ,an trụ tâm như như bất động .

Tự tại trước chuyển đổng bên ngoài . 

Hiểu nhân quả ,luân hồi ,bình tâm chấp nhận nghịch cảnh ,sửa đổi hối cải ,nhận nghiệp quả quá khứ làm bài học để tránh vấp ngã.
Cho ra cho ta lợi ích tâm linh .nhận vào gánh thêm nợ nần…vướng mắc.
Lời Phật dạy là chân thật tuyệt đối.

Đọc một bài nhân chứng.tu tịnh độ.

Pháp môn đơn giản dễ nhất để siêu thoát là niệm danh hiệu ” Phật A Đi Đà ” 

Phép tu tịnh độ. Từ lời đại nghuyện của Phật ADi Đà mà Phật Thỉch Ca nói Pháp.truyền tụng lại.

” Nếu chúng sanh nào NHẤT TÂM niệm danh hiệu Phật ADi Đà được 7 lần sẽ được vãng sanh Tây phương cực lạc ”

Cư sĩ Diệu Âm đã chứng Tam muội cấp thấp nhất sau 17 năm chuyên tâm niệm nhập tâm cùng chù Phật mười phương hô niệm. << Nam Mô A Đi Đă Phật >> .
Ý nghĩa của từng chữ trong danh hiệu đã đánh thức Phật tánh mỗi chúng ta,

Hương ,hoa ,quả đèn ,nước tượng trưng những hạnh nguyện của Phật Tánh trong chúng sanh.đạt được những hạnh nguyện này là đồng nhất tâmvới chư Phật . 

Cúng dường 5 thứ đó nhắc nhở ,đánh thức tâm Phật trong ta.

—— 
Tạp ghi 2008
  Looking for our truth self.
 Tìm đích thực lại minh từ bên trong không cần đi đâu xa bên ngoải .

Sống hoà đồng nhiệt tình với người nhưng không bị chi phối bởi bên ngoài .đó là tự chủ ,là tự do.
Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu.
Thể dục ” Lạt Ma Dịch Cân Kinh”

( bà nội Ti ,Vi thường tập mỗi sáng )

*đứng thẳng mắt nhìn phía trước .2 tay đang thẳng bằng ngang vai.bàn tay úp xuống phía sau.

 *2 chân đang rộng khoảng cách bằng 2 vai .mấu ngón chắc xuống đất.

* vẫy tay ra sau xa tối đa dùng sức có thể được của mình .

* Đem tay trở lại tự nhiên không dùng sức ,tự nó phản hồi.

* Thời gian 30’ ~~ 1800 cái.

Thông khí huyết.
 Everybody can get the truth love of God ,

First thing you had to do is clean up your heart to make room for receive it ,then it ‘ ll pour out through your daily life.

Mùa tình thương 

Lễ hội mùa Giáng Sinh

Silent night 

      Silent night ,Holy night 

All is calm ,All is bright

    Round yon Virgin Mother and child

 Holy infant so tender and mild

     Sleep in heavenly peace

Sleep in heavenly peace

 

    Silent night Holy night

Shepherds quake at the sight

   Glories stream from heaven afar
Heavenly host sing Alleluia!

    Christ ,the Saviour is born

Christ ,the Saviour is born
     Silent night ,Holy night

Son of God ,love ‘s pure light

   Radiant beam from Thy holy face

With the dawn of redeeming grace

    Jesus ,Lord ,at Thy birth

Jesus ,Lord ,at Thy birth.

——-
Tạp ghi 2007
Luôn sống với hiện tại tức thời , lỡ quên quay lại ngay.

Quan sát chính mình và ý thức việc mình làm trong mọi lúc

Làm chủ mọi hành động không để bị ngoại cảnh chi phối chú tâm vào việc đang làm
Pay attention to what ever we doing — on ourselves , don’t pay attention to what people ‘s doing.
Đọc và tóm lược sách <<Thức tỉnh >> của hiền triết Osho .

 <<Thức tỉnh >> của OSHO.nhà triết học thực hành thiền.

<< Awareness >>of OSHO. Philosopher who practice meditation 
 Con người đa số đang ngủ mê..bạn là giấc mơ ,bạn chưa bao giờ là thực tại

 Các giáo lý các giáo chủ đều nhắm vào mục tiêu đánh thức nhân loại hãy thức tỉnh,
 Yên lặng là khoảng không gian mà con người thức tỉnh.

Hãy hoan hỷ với cuộc sống ,với mọi sự trong yêu thương ,trong thiền tập ,trong sự đẹp đẽ của thế giới ,trong sự say mê của hiện hữu,

Thức tỉnh là sự sống — nếu không con người chỉ là cỗ máy tự động khõng thực sự sống.
Con người có một phần ý thức 9/10 phẩn vô thức ( vĩ đại dấu kín bên trong)
Phiá sau vô thức cá nhân là vô thực tập thể .,vô thức vũ trụ.

Phía sau ý thức là tiềm thức .
Thiền định sâu vào vô thức cá nhân mình bạn đến vùng vô thức tập thể ,tiếp tục sâu nữa đến vùng vô thức vũ trụ,

Vô thức vũ trụ là thiên nhiên 

Vô thức tập thể là toản bộ nhân loại có mặt tới ngày hôm nay, đó cũng là phần của bạn.

Ý thức +thiền định –> ý thức thật sự , vượt qua ý thức thật sự đó là siêu thức : có sự trong sáng như pha lê ,được gọi là tình thức toàn vẹn : Đại định.

Vượt qua siêu thức –> siêu thức tập thể ~ Thượng đế ( trong các tôn giáo).

Vượt qua siêu thức tập thể ~ siều thức vũ trụ ~ Chân lý.
Chúng ta chỉ sống có một phần góc rất nhỏ của con người minh ,rất nhỏ của ý thức.
Tổ chức tôn giáo biến tự do thành tù ngục ,biến chân lý thành giáo điều ,biển thức tình thành mê ngủ .

Các đấng cứu thế đến thế gian đánh thức con người ngủ mê ,cứu rỗi chỉ đường cho nhân loại đến tự do tỉnh thức.
Bạn chì thật sư hiện diện vào thời điểm hiện tại tức thời ,tại đây trí não không thể suy tư vì suy tư cần có không gian.thức tình là hiện diện ở đây.bây giờ thật hoàn toàn cho đến nỗi không còn chuyển dịch nào về quá khứ ,về tường lai.

Mọi chuyền dộng đều dừng lại.
Hiện tại tức thời chỉ đúng là một đường ranh giới ngăn đôi – đó là tất cả – quá khứ và tương lai. Một di chuyển mới khởi dầu vào chiều sâu — một chuyến dịch không có động cơ thúc đẩy — chuyển dịch vào Vĩnh hằng.

——

Tạp ghi 2006

Why are we fighting  we too proud about ourselves , want do our way not other ,want be number one and want adjust others.,because benefit 

If stop that motions ,the fight no exit.

Everybody have mix good and bad ,have deferent skills.

Only think one side .ours must be first.that make fighting.

Both side calm down Think about each other’s, the problem solve out .stop fighting.
Đã mang lấy nghiệp vào thân 

Cũng đừng trách cứ Trời gần Trời xa.

Thiện căn ở tại lòng ta 

Chú tâm kia một bằng ba chữ tài.

Có tài mà cậy chi tài

Chú tài liền với chữ tai một vần. ( kiều ,Nguyễn Du)
Hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai ( lính thú thời xưa ) 
Sao mình quên mất .

Nghịch cảnh mình xin chọn làm thử thách trên đường tu học.để luyện tâm vững mạnh 

Xin được trải khổ đau nhiều bận để cảm thông với khổ với tha nhân nhiều hơn .

Đoạn vô biên phiền não.đó là trả nghiệp tồn kho trong tâm.đó là gương phản chiếu lại quá khứ .

Tĩnh tâm thức tình trước nghịch cảnh để thắng phá phách của ma vương .nhẫn nhục ,tình thương chân thật là khí giới.
Hãy tự giúp minh thì Trời một giúp.
Tiên trách kỷ hậu trách nhân.
Trách người hãy nghĩ đến ta
Thử sờ lên gáy xem xa hay gần .
Thường tình người ta hay đổ lỗi lẫn nhau ,” not me” khi lỗi lầm của nhóm.

Bài học Nghiêm khắc với mình khoan hồng với người .

Học từ lỗi người để tiểu kiệm thời gian học hỏi mau chóng hiệu quả công việc

Đặt minh vào vị thế người khi liên hệ thì dễ cảm thông ,cởi mở thân thiện .
Hỉ nộ ái ố sự đời muôn hình muôn trạng dây dưa vướng mắc.

Đức Phật đã cho pp ” an trụ tâm ,hàng phục tâm ”

An trụ tâm : buõng xả lục trần ( sắc ,thinh ,hương ,vị ,xúc, pháp)

Hằng phục tâm: buông bỏ vọng tưởng 

Các hiện tượng sư vật hữu hình do kết hợp giả tạm mà có sinh sinh diệt diệt ,hợp hợp tan tan ,

Đưa tâm loạn đổng vào tĩnh lặng .
Tất cả pháp hữu vi

Như mộng huyền bọt bóng

 Như sương cũng như điện

Cứ thế khởi tư duy.
Pháp tự tánh là không ,biết để trừ tâm ngã pháp và buông được vọng tưởng ở đời
Sống trọn vẹn hiện tại tức thời chân thực đúng chân tướng sự vật nhưng không tâm đỉnh mắc

Nhận biết sâu xa toàn diện xác thực về duyên sanh ý tha khởi các pháp.trở về chân như bản diện bất sanh bật diệt ,vô thỉ vổ chung .đó là chân tâm .
” Trí Huệ ” Bát nhã ba la mật ” là Trí Huệ ráo rốt viên mãn có công năng đưa người từ bến mê tới bờ giác ngộ chân tâm.

Bát nhã là Trí Huệ phát từ tâm Phật ( chân tâm )trong mọi người đến từ chứng ngộ chân lý tự bản tánh. 
Ngũ dục : tình ,tiền ,danh ,ăn ,ngủ .

Lục trần: sắc thinh ,hương ,vị ,xúc ,pháp.
Buông xả vọng tưởng và không vướng mắc lục trần 

——–

4/ Tạp ghi 2005.
Thời gian qua mau….

Cô đơn trước cả niềm tin.tình yêu tình bạn ,tình người …ôi thế thôi.

Con đã quay về ,con đã gõ cửa …có phải cha đã mở cửa cho con rồi chứ?

Nguyện sống thuận lẽ Trời vui với cái vui tha nhân không tranh ghét .

Nghịch cảnh dồn dập …

.???

Ồ tôi đã tỏ .Đó chính là thử thách , thước đo ,rõ sự vô thường thế gian ,ma vương vật dục giằng bẫy .Khi tâm ta ra khỏi vướng mắc mới có an lạc Vĩnh hằng 
Treat poeople like yourself .

Enjoy giving with your heart ,get more loving and peace.

Easter : the simple lesson for us from Jesus ,who gives full truth loved from his heart .love and giving.

Love absolutely,give with love,no condition at all.give to the right people who need.

Practice : give what we can afford,adapt in conditions in daily life ,from a little to more …with love .

Think about God every time doing ,we got right advice ,positive,know the reason what happen around to solved out problems .
Phật Thỉch Ca giáng trần .chính Ngài ,thày độc nhất dạy pp giải thoát trực diện khổ đau nhân loại từ lý giải nguyên nhân và thực hành. Con đường tới an lạc Vĩnh hằng.

Ta là Phật đã thành các người là Phật sẽ thành hãy tự thắp đuốc lên mà đi.

Chúng sinh ai cũng có Phật tánh.

Phật hiện thân đuốc soi đường dẫn lối chúng sanh đang trong bóng tối lầm lạc u minh.

Cuộc sống của Phật tại thế là cụ thể điển hình sống thực .Chúng ta lâu đời lâu kiếp lăn lộn trong nghiệp nặng nề tham sân si .tin Phật làm được chúng ta cũng cỏ thể làm được qua pp dạy cùng ngài ban.

Thế giời ma vương kết nối vô thường phù du ,không bền vững ,làm chủ thân xác tu tập điều tâm.mở ra Phật tánh bất sanh bất diệt hết luân hồi.
Tôn giáo là bổ túc hỗ tương chứ không phải sai khác chống phá .tranh luận .

Phá chấp chược thì mới có thể học được điều dạy tiềm ẩm mỗi tôn giáo.

Không thể học được gì khi đi tìm hiểu tôn giáo này mà ôm giữ tiễn đề cơ bản của tôn giáo kia.

Chân lý là MỘT. Nhưng pp truyền đạt hình thức diễn tả linh động qua ngôn từ khác nhau .ngôn ngữ giới hạn trong thế giới nhị nguyên ,t.g nhất nguyên thì hết.

Thực hành mới là chìa khoá gặt hái chân lý,cho ta niềm tin khi tự mình trải nghiệm

Thế giới nhị nguyền chấp chược bám víu danh từ, phân biệt ta người ,đen trắng ,đúng sai ,ánh sáng bóng tối ,đàn ông đàn bà ,chỉ là một thể trong 2 trạng thái .môi trưỡng 

Như Nước đá ,tuyết ,nước ,hơi nước ….đến với tương đồng 

 

“Lotus and cross”

Chúng ta còn vướng thế giới nhị nguyên chấp chược vướng mắc ngôn ngữ ,”lotus and cross ” khác biệt bởi tầm nhìn giới hạn.từ ý nghĩ đó mà áp đặt vào Phật và Chúa tranh cãi hơn thua , thay vì hãy sống thực hành đúng lời dạy của các ngài.

Phật và Chúa các ngài từ chân lý mả đến không có sự tranh cái như thế đâu ,vì đồng một thể trong thế giới nhất nguyên .
Sống hướng sao tri hành hợp nhất , mới trọn vẹn niềm tin ,mới ứng nghiệm nhiệm màu lời dạy các ngài.cuộc sống thăng hoa thương yêu nở rộ ,thù hận tranh chấp giãm dần…

Phật tánh hay thánh linh trong mỗi người là một ,là sự thực.
 Depend the way we look the thing , it ‘ ll be hard or easy.

 Sự việc dễ hay khó do cái nhìn từ ta mà ra.chấp nhận , nhiệt tình làm sẽ trôi chảy.sơ việc ngại khó thì sẽ mệt mỏi vì gượng ép, việc trì trệ mệt thêm.
Nhìn cuộc sống trong xh cần sự chia xẻ phân công .biết bao người phục vụ cho đời sống ta thoải máii tiện nghi. Chúng ta nợ x,h rất nhiều ,nên phải có bổn phận làm việc trả lại những gì ta thụ hưởng ,mà nhiệt tình đóng góp khả năng công sức .

Hiếu biết rằng Guồng máy x.h hài hoà tốt đẹp từ chính mỗi chúng ta tạo dựng không phải riêng cá nhân nào .

 

 ———-

3/Tạp ghi 2004

Châm ngôn ở chùa Xá Lợi  đường Bà huyện Thanh Quan ,VN 

Tu mà không học là tu mù 

Học mà không tu là đáy sách.

Con người phải học làm chủ bản thân mình trước không nô lệ thân xác.

Tu là sửa chữa hoàn thiện hướng lên chân thiện mỹ.

Jesus Christ is perfect ,so let he guides your life ,help you do the right things control the devil in yourself.—> peace.

Law of God self adjust ” we have to possibility about ourselves what ever we doing in our life” your life ‘s video tape recorded all from birth to dead.watch out.

Trong tiềm thức mọi người đã ghi lại tất cả hoạt dộng từ sinh ra tới chết .tự học cảnh giác .
What is happiness ?

Satisfied what we have .,don’t jealous what people have ,accept what we are ,feel enough don’t want over our possibility.
” the passion ” the movie .

Jesus Christ said ” father forgive them they don’t know what they are doing ”
Where is the kingdom of God ? Jesus said :” the Kingdom of God is within you” remember that.
“Your faith heal you not me ” khi Jesus chữa khỏi  bệnh cho dân.
  Nước trời ở đâu? Chính là đang tồn tại trong chúng ta đó.
Sống với hiện tại tức thời luôn luôn nhớ như thế ,vì sao ư ?vì quá khứ không có thể trở lại chì còn những kinh nghiệp để học hỏi .tương lai chưa tới.chỉ hướng dẫn tiên liệu có thể xẩy ra để dự bị đi tới

Đường  đời một chiều đi tới ,không thể lùi lại được nhớ cho.
Con người bất toàn trên đường hoàn thiện.

Thất bại là mẹ thành công

Thu keo này bắt keo khác

Lầm lỗi là bài học để ta sửa chừa lằm tốt hơn cho hành xử sau.chứ không phải là sầu khổ ,buông xuôi  ,sợ hãi trốn chạy đầu hàng bò cuộc ….
Sự phê phán chỉ trích của người ,những nghịch cảnh giúp ta nhìn ra mình ,để kiện toản lại.đó là thử thách sự thệ nguyện mình .
 Follow the religions is passion and action apply in our life .it is no value at all ìf discussing only.

—————
2/Tạp ghi 2003.

Let live with the moment present always.Don ‘t live with the past or the future .

Take the past for experience and the future as the vision only.if not we never live our life at all.because the past had past already the future it come yet..

Live connects with the light of God every time that means our life full of kindness ,sharing ,caring ,smiling to others.thus the love of god improve inside ours.we easy give it away to people and don’t feel lose anything but get more and more …we happy to cope the good or bad thing outside don ‘ t chao or mad at all.

Connect with God direct right inside our soul by quietly ,thinking ,prayer to God as the connection Internet from our computer to God ‘s computer anytime anywhere.

God pour out the love on us and calling us be back.step by step we had to moving,clean up our soul we will see it ..

God with us ,guide us live the properly life , help us stay away from devil.

That’s the truths .life so beautiful .

Jesus in one with God ,we can to.
Hãy sống thuận theo ý Trời mọi lúc mọi nơi hướng dẫn mình trong mọi sự soi sạch tâm sẽ khổng lầm lạc.tâm bình an trước bất cứ hoàn cảnh nào 
Tự nhiên tôi muốn ăn chay trường. Ngửi mùi thịt như ngửi thấy mùi ô uế ở nơi chuồng heo chuồng bò vậy . Có phằi là thiên ý chăng?

Xin mở lòng con để con hướng về God con ước ao được trở lại bản thể chân thật hợp nhất với Người.

Tĩnh tâm ….để tìm lại God trong tâm ,Phật tánh hay holy pirit .
Tại sao chúng ta sinh ra đời để làm gì ?

 

Thanh toán ” ân oán nợ nần Giang hồ “với đời .

Cách nào ?không lần lữa lẩn tránh khoác thác luôn tâm niệm muốn được trả nợ và hoan hỉ trả khi kỳ hạn đến.cũng tâm niệm xin được bỏ qua xoá nợ cho người nợ mình.

Sống trọn vẹn với giây phút hiện thực đang đến 
Khi năm ta quay về sống thuận ý Trời tri hành hợp mọi lúc một thi sẽ tìm lại được ” bản thể nguyên thủy chân thật của ta.thánh linh ngự trị .ta đồng một thể với Thượng đế hay nói là Thượng đế ngự trị trong ta hay tìm ra Phật tánh.

Như Jesus Christ đồng nhất với Thượng Đế ,–in one with God .–cỗi nguồn chúng ta cũng vậy.

Chúng ta cỗi nguồn như thế mà ra đời nhưng dần xa rời lầm lạc ,tội lỗi gia tăng ngu muội ,quên đi chính mình mà nhận thân xác này là mình ,làm nô lệ cho nó khổ đau bắt nguồn.nó chỉ là chiếc áo ta khoác vào trần. Tabám chặt vào nó quay cuồng theo nó biến thiên ,thay đỗi không ngừng nghỉ ,thay vì về lại với bản chất Vĩnh hằng phần tử của Thượng Đế ,người xuống trần gian nhiều lần qua những thần xác khác nhau — giáo chủ các tôn giáo, triết gia ,thánh nhân ….cứu giúp đời tỉnh ngộ đâu là Vĩnh cửu chân lý đâu là tạm bợ giả tạo và chúng ta thật sự là ai. Con của cha chung trên trời đấng Tạo Hoá Chúa Trời ,Thượng đế …không sai.
God stays with us always.
Sự đối xử của người đời với ta chính là phản ảnh lại tấm gương của ta đó.

Hay nhìn ngắm ,suy ngẫm và lựa chọn đường đi .

Muốn thay đổi người ta phải tự thay đổi mình trước đã

Cảm ơn Chúa tâm con bình an khi có ngài soi sáng.
Inner light – ánh sáng nộị tâm – con mắt Huệ .

Dọn dẹp , quét sạch nội tâm những chuyện thế gian tàm phào bừa bộn di .ánh sáng nôi tân sẽ hiện ra.

Chúng ta là ánh sáng đó qua con mắt Huệ nhìn ra.

Nút bật ở giữa 2 chân mày.tĩnh tâm thanh lọc nội tâm để tìm ra nó

Tôi đã thấy bất chợt trong khoảnh khắc tĩnh tọa sáng tỏ rất dịu dàng không loá gắt.

Nhắm mắt tay nhấn vào điểm giữa 2 chân mảy tĩnh tâm ánh sáng từ từ tỏa ra như hoa pháo bông.
Bình an trong tâm mọi lúc tĩnh lặng .cầu nguyện cho tôi và hồi hướng đến tất cả tìm được nó

I pray in my heart peace for me and everyone in anytime everywhere.
Vinh danh Thiên Chúa trên trời bình an dưới thế cho người thiện tâm.
God is light God is love everywhere.

The more we service people the more we get peace.

Ấn tượng lời kinh nảy:vang vọng khi tĩnh tâm:

Lỗi tại tôi lỗi tại tôi mọi đàng và nhờ ơn Chúa mà tôi lánh xa tội lỗi cùng làm việc đền tội cho xứng .amen.

 Đặt mình vào vị trí người để đến cảm thông.

Tự do khi buông bò vật dục,nó chỉ là phương tiện không phải là cứu cánh mục đích sự sống .,nhờ kỹ.

Tĩnh tâm để có tư do tự tại bình an.

Mở rộng vòng tay nhân ái để nuôi dưỡng tăng trưởng yêu thương .

 

 Focus on God don’t focus on things in the world.

Put people first .we need to take care our body properly it hold our soul ,balance both.

We care to much our body ,work so hard service it requires but our soul less care ,our soul don ‘t need anything but love ,improve love that all we need to do.

Be the master of your body don ‘t be slave for it.— > freedom to enjoy the world don’t depend on its.
 Tự do rộng mở tâm hồn từ tĩnh tâm ta bớt dần rằng buộc vật chật ,bới xao động trước nghịch cảnh .một thử thách vượt qua tiếp tục chiều hường đi lên.
Tầm thanh thản là quan trọng.tâm bình an là hạnh phúc ở đời người.

Giữa đảo điên cuộc đời mà tâm luôn bình an là ân phước trời ban.quí vô cùng.

Sức khỏa và bình an là hạnh phúc con người.

Thank God .
I hear the music in the air I knew God somewhere. Một câu hát ấn tượng được nghe.

 ” words from your mouth make you unclean” lời Chúa.

” God stays with me ,always ,please”

Happy forever is service people.

 

“Enough” except what you have.

Bằng lòng những gì mình có. Học chữ ” biết đủ ”

 Nguyễn công Trứ :

    Tri túc tiện túc đãi tủc hà thời tủc

Tri nhàn tiện  nhàn đãi nhàn hà thời nhàn

———-

1/Tạp ghi 2000.

Some thought.in year 2000.
Don’t wondering about life or dead.focus on the way how to live ìn fillfull Your life

Coming to the world and when get out of it is out of your control.
Sống thanh thản thuận theo thiên nhiên lẽ trời.an nhiên tự tại.

Cảnh giác tham sân hận.vun đắp yêu thương.bình tĩnh trước nghịch cảnh ,đố kỵ thế thái nhân tình.không để bị nó quật ngã chi phối ,áp lực chế ngự.
Trăm người trăm ý .tôn trọng sự khác biệt.lấy kinh nghiệm người là bài học cho mình.

” Cẩn tắc vô ưu”. Thận trọng giao tế tin 50% là đủ.

” quẳng gánh lo mà vui sống” không lo việc gì ngoài tầm tay mình.chấm nhận chịu trách nhiệm về hậu quả mình làm.tĩnh tâm ….tĩnh tâm cầu nguyện cầu nguyện…
Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc

Tri nhàn đãi nhàn hà thời nhàn. 

( Nguyễn Công Trứ)
Tinh thần vô vi trước mọi sự trên thế gian ( Lão Trang)

Hãy hành động suy nghĩ tích cực nhiệt tình hăng say theo chiều hướng Chân Thiện Mỹ soi đường nhưng vô tư không bận tâm hậu quả lợi ích cá nhân thái quá.

Làm gì là vì mình muốn làm

Cho là vì mình muốn cho

Không nghĩ đòi hỏi người đáp lại.
Dọn kho tâm thức chất chứa nghiệp ác lâu đời lâu kiếp.dọn sạch dần đi đừng bò thềm nữa.

Yên lặng cẩu nguyện

Yên lặng lắng gạn ưu phiền

Yên lặng ăn năn xám hối

Yện lặng không tạo khẩu nghiệp thêm
Sướng khổ song hành ,được cái này thì phải mất cái khác, luật cân bằng cuộc sống mà.

Tâm niệm tĩnh lặng trao dồi tâm linh tinh tiến ,không để ngoại cảnh chi phối 

Mặc người nói ngả nói nghiêng

Ta đây vẫn vững như kiềng ba chân
Mặc ai nói đông nói tây

Ta đây vẫn vững như cây giữa rừng.
Ta biết ta cô đơn giữa thế gian này nhưng chấp nhận bình thản đối mặt với bệnh tật cơn đau của những lần giải phẫu.bệng hoạn.
Những vận chất cuộc đời ,

Không là nguồn vui thực.

Tâm tự tại ý thức 

Cuộc sống dù muộn phiền

Tâm vững vàng vô biên 

Hướng bình an thềm sức 
“Forgive and forget” nhưng tha thứ thì dễ quên khó.

Nghiêm khắc với mình ,khoan hồng với người

Hãy tự giúp thì trời sẽ giúp.
Sống chết vấn đề ta đã thông.

 Khổ đau cuộc đời vì đâu.vui vẻ trả quả nghiệp báo để nhẹ nhàng tâm thân .

( thời gian triền miên bệnh đau đẩu khủng khiếp ) trả nghiệp trả nghiệp ….
“Cầu kinh cảm nhận tâm tư từ nhà thờ Sao Mai :

Xin Cho chúng tôi hằng ngày dùng đủ và Chúa tha tội chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ có tội với chúng tôi vậy .xin Chúa cứu giúp chúng tôi khỏi ma quỷ cám dỗ ,và giữ gìn chúng tôi qua khỏi sử dữ .amen.”

Người đối xử với kẻ khác thế nảo thì Chúa cũng đối xử với người như vậy.

The way You treat people God treat You the same .
Muốn Chủa tha tội mình thì chính mình phải tha tội kẻ khác đối với ta đó là ý nghĩa lớn kinh dạy..want God forgive your sins let forgive mistake people did with you..that the meaning of the teaching of God to you.

Giận mất khôn . Lost the control do wrong thing.

Chí lý chí lý .
Tương đồng giữa tôn giáo qua cách diễn tả khác nhau 

Thượng đế ….hoá công ,chân như tạo hoá..

Sự sống đời đời ……bất sanh bật diệt.

Thánh linh ngự trị. Phật tánh trong tâm

Dối đãi với anh em như thế nào thì thì cha trên Trời cũng đối đãi với người như thế…..quả báo nhân quả .gieo nhân gặt quả 

Yêu thương người khốn khó chính là yêu Chúa…thương người như thể thương thân ,tữ bi hỉ xả đối đãi với chúng sanh muôn loài .

Hãy đưa gánh nặng Âu lo phiền muộn trên vai người cho ta ……Đoạn vô biên phiền não .

V v…
Trời cao biển rộng ..biển cả mênh mông hữu duyên ,có cái gì cuốn hút lạ lùng giải mọi vướng mắc trong ta.
Cuộc đời là phải gắn liền với ” tress” trực diện nó thích ứng nó ,để đối phố thích hợp không trốn chạy né tránh.
*Thập ác 10 điều ác 

Thân :sát ,đạo ,dầm

Khẫu: vọng ngôn,ác khẩu ,tương thiệt  ỷ ngữ.

Ý : tật đố , sân nhuệ , mạn ,tà kiến

 Bỏ được _> 10 điều thiện thập thiện …. Thân khẩu ý thanh tịnh.

*Giữ giới tâm pp: 

Lục căn : bố thí ,trì giới ,nhẫn nhục ,tinh tấn ,thiền định ,trí huệ .

Tứ vô lượng tâm : từ tâm ,bi tâm ,hỉ tâm ,xả tâm
Phiễn não bắt nguồn từ sự nô lệ cho thân xác ,vật dục : hỉ nộ ái ố .

Tham sân si là kẻ thù chứ không ai khác.

Thương người như thể thương thân 

Phiền não không cùng tận thệ nguyện đều rũ sạch.

Xám hối 3 nghiệp tội ….đoạn vô biên phiền não.

Yên lặng là vàng.

Thực hành và kiểm soát tĩnh tâm khi có dịp .chưa thương được người thì tập chớ ghét oán hận ai.chấp nhận ta và chấp nhận người.
Vọng động nổi lên cảnh giác xoá bỏ ,xám hối ngay. —Tâm thanh tịnh .
Ai cũng đều có Phật tánh ,là Chân tâm viên Ngọc báu trong tâm bị phủ dày lớp bụi vật dục thời gian lãng quên trong tiềm thức..ta chợt biết cố kiên nhẫn Kiên nhẫn từng ngày từng ngảy …tìm cho ra .

Cầu nguyền cho ta không bỏ cuộc và chúng sanh cũng thế có ngày tìm ra thật viên Ngọc quí giá chân tâm của mình.
Thế giới ngày nay xa dần nhân tính , tình thương của Chủa cho ,lời Phật dạy .

Con người cuồng loạn ngụp lặn quyền bính bạo lực ,mê đắm vật dục mà gieo rắc oán thù chập chùng lẫn nhau 

Con người cần quay trớ lại đón nhận tình thương chân thật chúa ban mà có tình thương trong lòng phát triển lớn lên để chấm dứt chiển tranh tàn sát nhau ,tình thương lan tỏa cho thế giới an hoà .

Gieo gió gặp bão.oán thù chập chùng

Nhân ái trả oán hoá giải nghiệt oan .
Phật ! Chúa ,các đấng giáo chủ là sứ giả tạo hoá mang tình thương chân thật cao cả chân thiện mỹ đến thế gian chỉ đường dắt lối hoá độ con người nhìn ra sự thực chân lý cỗi nguồn chân thật vũ trụ , con người hướng di đúng .không rơi vảo lầm lạc hỏa mù tội lỗi.
Quay lại nhìn chúng ta chỉ muốn ân huệ mả không muốn cho ra.chỉ nhìn thấy lỗi người rồi kết án mà luôn bao biện khỏa lấp tội mình với những lý lẽ đổ vấy cho người ,bị bởi ,tại….v v…

trong cầu kinh hàng ngảy ” xin Chúa tha tội cho tôi cũng như tôi sẽ tha tội cho kẻ xúc phạm đến tôi ” nghĩa là sao ? Lời nhắn nhủ của Chúa là thật giản dị ,con phải tha thứ cho ai xúc phạm đến con ,làm đước như thế thì khi con phạm tội mà biết ăn năn sẽ được tha ngay.thật sự chúng ta có thấm kinh mà thực hành hay chưa?.

thực hành được cuộc sống ta sẽ thay đổi nhẹ nhàng an lành sẽ đến.

Tri phải hành mới hiệu quả.sống thức tỉnh cảnh giác vì bóng ma tham sân si luôn kề cận và cũng ở ngay trong ta nữa ,cám dỗ vào tăm tối u mê ,lầm lạc.
Đón nhận tình yêu thương chân thật tuyệt đối của Chúa tình thương nẩy nở thăng hoa nhân rộng trong cuộc sống khi nhất tâm thực hành anh sáng chân như sẽ sáng dần trong tâm ,xua tan bỏng tối mê lầm.
 Giáo lý các tôn giáo bổ túc nhau khổng chống đối .như một chương nối tiếp trong cuốn sách kết hợp lại mới trọn vẹn.
Các giáo chủ đến thế gian thời điểm ,thời gian ,không gian khác nhau,với thời gian ngắn cấp bách từng môi trường từng giai đoạn hiện diện mà phổ biển lời dạy thích nghi với thời điểm dó nhưng tựu chung một cốt lõi chung cuộc là một mục đích Con đưỡng giúp người thanh lọc bỏ dần tội lỗi để có thể trở lại bản diện mục lai của chính mình .về ngưồn cỗi thực chất nguồn thanh khiết toàn diện hợp thông vớiThượng Đế ,cha chung muôn loài hay hoá công .chân như Vĩnh hằng , chánh đẳng chánh giác những danh từ tiêu biểu của thế gian hữu hạn nôi con người không thấy được sự đồng nhất mà chỉ thật dị biệt hình thức ngôn từ chi phối.
Hạnh phúc đích thực cõi đời là gì?

 Lòng từ bi hỷ xã từ Phật Thích Ca.tình yêu thương chân thật từ Chúa Jesus Christ. Các ngài tri hảnh hợp nhất.dạy ta nhận ra hạnh phúc Vĩnh viễn phát xuất trong mỗi chúng ta từ viên Ngọc quí trong tâm ai cũng có .tìm sẽ thấy”

 Lấy , lòng “mà đối đãi người .học “cho “để nở hoa nhân ái.

Gieo nhân nào thì gật quả ấy ( lời Phật)

Chúa bảo người đối xử với anh em thể nào thì Chủa cũng xử người như thế .

cả hai ý như nhau các truyền dạy khác.
* 10 điều tâm niệm…đi đến hạnh phúc Vĩnh viễn.

* 1/ Lấy bệnh khổ làm thuốc thần

* 2/ Lấy hoạn nạn lảm giải thoát

* 3/ Lấy gút mắc làm thủ vị

* 4/ Lấy ma chướng làm bạn đạo

* 5/ Lấy khó  khăn làm thích thú

* 6/ Lấy chống đối làm nôi giao du

* 7/ Lấy kẻ tệ bạc lăm người giúp đỡ

* 8/ Lấy xả lợi làm vinh hoa

* 9/ Lấy thi ân như đôi dép bỏ

* 10/ Lấy oan ức làm cứa ngõ đạo hạnh.
Định Luật ràng buộc người và vũ trụ : 
Đ.Luật tiến hoá đồng đều

Đ.Luật thành trụ hoại không

Đ.Luật nhân quả

Đ.Luật công bằng 

Đ.Luật sinh lão bệnh tử

Đ.Luật phản bổn hoàn nguyên

Đ.Luật quân bình .
Chu trình tiến hoá quả đất : sanh ,hoá ,tàn ,tiêu , theo luật tuẩn hoản.

Khi đất ,nước ,lửa ,gió ,đủ nổi lên — sanh

Cây cỏ thú sinh sôi — hoá

Người ,trời ,Phật bỏ ác làm lành thằng hoa bỏ vật chất theo tinh thần — tàn

Quả đất tắt nổ ,xẽt chết — tiêu.

Chu kỳ tuần hoàn trở lại.
Đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đủng trách cứ trời gần trời xa .Nguyễn Du.

Buông buông buông ….xin Phật ban giúp cho tâm con hoan hỉ trả nghiệp khi nó đến.,không chán nản buồn phiền ,bình tĩnh nhẫn nhục đón nhận .

Chúa bảo hãy trao cho Chúa tất cả gánh nặng khổ đau hàng ngày để đón nhận tình thương của Chúa vào tâm .một tình thương vô giá dâng hiến ,vô ngã võ biên chói sáng dời đời .
Tôi yêu tự do để tiếp cận hấp thụ dược tinh hoa chân lý từ các tôn giáo không bị rảnh buộc vào hình thức giáo điều cá biệt riêng từng tổ chức tôn giáo ,nó chỉ là phương thức tổ chức phương thức thực hành nhưng đi đến cùng một đỉch thôi giúp con người sao có thể trở về nguồn đồng một thể với Thượng đế quan niệm riêng tôi.
Tất cả các nghiên cứu phát minh đều tốt nếu hướng thượng vô vụ lợi , phục vụ tha nhân đồng loại .
Thương người như thể thương thân.dễ mà cũng khó.

người ta chỉ cỏ thể dễ cho khi ta có nhiều có dư .

Suy ngẫm về tình yêu vô hạn chân thực tuyệt đối Chúa thể hiện ở thế gian.Niềm tin mở lòng đón tình yêu đó tâm ta sẽ thăng hoa ,yêu thương nẩy nở tuôn tràn dễ cho ra …
Chân tâm là sư thực vinh viễn trong mỗi chúng ta .nhận biển sẽ chấm dứt sống sai lầm tránh hại người.

Cầu nguyện ánh sáng tình thương chân thật của Chúa thắp sáng trong tôi và mọi người .no fear , relax , calm down,trust God .

Chân lý tối thượng là tình thương chân thật vô hạn vô vụ lợi.

Sống trong thức tỉnh ăn năn xám hối để giải nghiệp chướng .

Gặp bịnh là lúc đền tội đã làm ,bình thản đón nhận xám hối : bệnh tiêu tan.

Tương tự gấp nghịch cảnh — sư việc qua mau , hạnh thông..

Học tập Thực hành cho ra tình thương thằng tiến

Đứng lập trường người để dễ bỏ qua sự xúc phạm đến.

Vật chất đời không là nguồn vui thực nó chỉ là phương tiện giúp cuộc sống không là cứu cánh cuộc đời .hàn gắn tình thương ,

Làm Người sao cho ai gần ta cũng thấy bình an vui vẻ ,nguyện kiếp hết hướng về trời tu tập quyết không bị lôi xuống cõi âm.
An trụ tâm hàng phục tâm tinh thần tỉch cực nhưng vô vi ,tự tại khổng nô lệ vật dục cảnh trần.
Làm theo ý Chúa không phải ý thế gian ,hướng ánh sáng tình thương chân thật soi đường ta đi…God gives the truth love for ever …

 Tâm Phật là chân tâm là ánh đuốc phá mê chấp ngã.

Cả hai cùng đưa đến tâm thanh tịnh .
Tình yêu thế gian là tình chiếm hữu vị kỷ.nếu không có được xin ra hận thù .

Có qua có lại mới toại lòng nhau”
Chúa là người cha tuyệt vời thương yêu độc nhất trên thế gian

Phật Thích Ca là vị thày có một không hai trong cõi ta bà .
Cảm nhận được ta có sự bình an dù bất cứ hoàn cảnh nào.

%d bloggers like this: