Mẹ.

image 

 Nhớ Mẹ 

 Mẹ ơi !!! Con thương mẹ 

Cả cuộc đời cũa con 

Mẹ hy sinh tận tụy 

Chăm lo nuôi chúng con 

Mẹ ơi !! ! con thương mẹ 

Không ngôn ngữ tỏ bày 

Lòng mẹ là biển cả 

Lòng mẹ là hương hoa 

Mẹ ơi !!! Con thương mẹ 

Mẹ ơi ! ! !mẹ có hay 

Mẹ mẹ là tất cả 

Tuyệt vời thế gian này 

Mẹ ơi ! ! ! Con nhớ mẹ 

Dù chúng ta chia xa 

Dù âm dương cách biệt 

Tình mẫu tử chói loà 

Mẹ ơi ! ! ! Con nhớ mẹ 

Dù đã qua bao ngày 

Nén hương lòng luôn cháy 

Tưởng nhớ mẹ đêm ngày. 

 Mây Bắc Mỹ 

 * Tưởng niệm Mẹ hiền.

Thứ bảy tới giỗ Mẹ 

Hai mươi tháng chín ta. 

Bảy năm rồi đã qua 

Họp mặt tưởng nhớ Mẹ 

Niềm Tôn kính đồng hoà 

Chúng con dâng lên Mẹ 

Tình Mẹ là Hương hoa 

Tình yêu thương thuần khiết 

Ngạt ngào thơm chói loà 

Mãi mãi luôn bất diệt 

Tưởng nhớ , mỗi chúng con 

Ngập tràn niềm thương tiếc 

Hương lòng cháy vẫn còn 

Mẹ Hiền yêu,Mẹ biết? 

Nhớ mẹ trọn tâm hồn 

Mẹ ơi !!! 

 Mây thu sang.
Toronto
28/10/2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: