Cởi trói 

                                                             image

image

image

Cởi trói 

Trong đức tin tín ngưỡng . 

Giữa Tôn giáo trần gian. 

Có hàng rào chia cách 

Người với người thế gian. 

&&& 

Dưới tầm nhìn thu hẹp 

Đã trói bao nghĩ suy . 

Ngăn cản tâm hiểu biết, 

Tạo biên giới phân ly.

 &&&. 

Thế kỷ đang chuyển luân 

Suy tư sống vươn dần 

Thương yêu khởi sinh động 

Thông điệp từ thánh nhân.

 &&& 

Chân lý là bất biến. 

Con người quá đa diện. 

Không gian rộng muôn trùng. 

Tôn giáo còn phiếm diện . 

&&& 

Muôn hướng đường bước đi. 

Điểm chung đến chân lý.

 Thương người trước yêu ta. 

Mở cửa CHÂN  THIỆN  MỸ

 &&& 

Thế kỷ đang chuyển biến.

 Bao trùm mọi phương diện. 

Chúng ta cần nhiệt tâm. 

Bổ túc nhau thánh thiện. 

&&& 

Sửa chữa những lỗi lầm. 

Ngàn xưa còn lưu lại

Tình thương phát từ tâm . 

Nối kết bền vững mãi

.
&&& 

Mọi hướng đi góp công. 

Thăng hoa những tương đồng.

 Bao dung trước cần thiết.

 Uyển chuyển khi bất đồng.

& & &

Chân lý soi dị biệt.

 Sống hoà hợp tha nhân, 

Con đường mới thông điệp.

 Thiên kỷ này ước mong.

Mây Bắc Mỹ

Toronto.9/1/2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: