Archive for the ‘Video .’ Category

Biển Đông đậy sóng ba đào / Khóc mẹ dân oan ./ nhạc Mặc Thiên

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Saturday, January 13, 2018

Bài hát trong giấc mơ .nhạc sĩ Tuấn Khanh

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, June 20, 2017

Đêm Mê Linh

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Wednesday, March 8, 2017

Hợp tấu kèn ve

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Thursday, August 11, 2016

Thắp sáng Việt Nam

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Saturday, July 23, 2016

Tháng tư trắng

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Saturday, July 16, 2016

Lời cầu nguyện của TT Thích Tâm Hoà

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Sunday, June 5, 2016

Ai đang giết dân tôi??? Nhạc và lời Đinh Đại

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Wednesday, May 25, 2016

Nhạc sỹ Phan Văn Hưng

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Wednesday, May 18, 2016

Trăng tù CĐ Lửa tù của Đình Đại

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, April 26, 2016