Archive for the ‘Thi tập. Cỏ Độc’ Category

Phiếm sự “Chao”

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Sunday, June 19, 2022

Cáo già Hồ

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Thursday, May 19, 2022

Ở xứ Vẹt ÷CUỘI

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Saturday, May 7, 2022

Oan nghiệt tháng tư đen VN?

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, April 29, 2022

Một giấc mơ

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Wednesday, April 27, 2022

Xuất khẩu lao động ,oan nghiệt VN

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, April 26, 2022

Putin ngòi nổ thế chiến ba ?…   Putin tên bạo Chúa     Mộng  bành trướng chiến tranhĐánh Ukraine tiến hành        Ukraine thế bắt buộc  Dân quân  bảo vệ nước        Đoàn kết quyết  giữ thành    Sự chiến đấu  hùng anh        Lòng quả cảm quyết  đấu Chống xấc lược thảo khấu       Chính nghĩa được vinh danh  LHQ  đồng hành       Trong giao tranh cận chiếnQuân Nga thua liểng xiểng     Quân thiện nguyện  Ukraine Chứng minh dân không hèn      Nga thất bại chiến sựThế công qua thế thủ       Dồn về biên giới  khu    Chiến lược Nga hỏa mù        Te tua đành lùi bước . … Kết  án Nga xâm lược         Vấn nạn ở Ukraine Chính trường Mỹ rối ren                 Nước cờ hoa suy  nhược Khối Âu châu cũng tuột             Tham vọng  ghế đàn anh   Phe ma giáo   lộng hành           Khối tự do sứt mẻ    Thế giới cũng chia rẽ           Họa Putin bắc cầu   Đoàn kết  lại Mỹ Âu                 Giúp  Ukraine  đồng bộNếu Putin  ngoan cố  ?         Hung hăng quyết thí quân?  Biến cố có vượt tầm ?       Châm ngòi nổ Thế chiến ?Mar.29/.22

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Wednesday, March 30, 2022

Thảm trạng Ukraine (**)

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, March 21, 2022

Thảm Cảnh Ukraine

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, March 7, 2022

Thơ chua:Hóc xương

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, March 7, 2022