Archive for the ‘Opinion’ Category

Tản mạn vu vơ.

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, July 10, 2020

Tà trược trùm thế giới

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Sunday, June 14, 2020

Canh bạc lận

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, June 8, 2020

Hồi tâm???

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Thursday, April 16, 2020

Lật tẩy ĐCSTQ .

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, April 6, 2020

Vũ khí sinh học ĐCSTQ???

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Thursday, April 2, 2020

Nghi vấn Coronavirrus ?

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Wednesday, April 1, 2020

Ngông cuồng 

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, March 30, 2020

Thảm sát Đồng Tâm

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Saturday, January 18, 2020

Ngụy trang bán nước

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, December 2, 2019