Archive for the ‘Opinion’ Category

Dị tượng và sấm cơ….?

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Sunday, May 22, 2022

Trời đất cùng đổ lệ?

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Thursday, May 12, 2022

Putin ngòi nổ thế chiến ba ?…   Putin tên bạo Chúa     Mộng  bành trướng chiến tranhĐánh Ukraine tiến hành        Ukraine thế bắt buộc  Dân quân  bảo vệ nước        Đoàn kết quyết  giữ thành    Sự chiến đấu  hùng anh        Lòng quả cảm quyết  đấu Chống xấc lược thảo khấu       Chính nghĩa được vinh danh  LHQ  đồng hành       Trong giao tranh cận chiếnQuân Nga thua liểng xiểng     Quân thiện nguyện  Ukraine Chứng minh dân không hèn      Nga thất bại chiến sựThế công qua thế thủ       Dồn về biên giới  khu    Chiến lược Nga hỏa mù        Te tua đành lùi bước . … Kết  án Nga xâm lược         Vấn nạn ở Ukraine Chính trường Mỹ rối ren                 Nước cờ hoa suy  nhược Khối Âu châu cũng tuột             Tham vọng  ghế đàn anh   Phe ma giáo   lộng hành           Khối tự do sứt mẻ    Thế giới cũng chia rẽ           Họa Putin bắc cầu   Đoàn kết  lại Mỹ Âu                 Giúp  Ukraine  đồng bộNếu Putin  ngoan cố  ?         Hung hăng quyết thí quân?  Biến cố có vượt tầm ?       Châm ngòi nổ Thế chiến ?Mar.29/.22

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Wednesday, March 30, 2022

Thảm trạng Ukraine (**)

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, March 21, 2022

“Duyên”

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, March 18, 2022

Thơ chua:Hóc xương

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, March 7, 2022

Tố cáo Nga xâm lăng Ukraina

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Saturday, February 26, 2022

Nòi rác rưởi

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Wednesday, February 16, 2022

Tiễn Trâu đón Hổ

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, January 31, 2022

Phiếm cuối năm

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Saturday, January 22, 2022