Bên ấy bên này, Here and there.

image

            Bên này bên ấy

Hàng giờ chờ đợi taị sân bay.

 Lòng thấy nao nao mắt chợt cay 

Bên đấy bên này đều nhớ cả 

Vấn vương tâm tưởng ai nào hay

Thăm thẳm đường xa hồn mộng mơ 

Biên biên chép chép ghép vần thơ 

Nhớ Toronto bên ấy dần xa cách 

Người ngủ say hay Facebook dệt thơ?

Mây vốn là mây mây lãng du 

Ngay từ tên gọi tự Thiên thu 

Phương xa nào có quên nơi cũ 

Mây sẽ bay về trời chớm thu.

Mây muốn tiêu giao giấc mộng du 

Phiêu lưu đất lạ chổn hoang vu 

Bước chân lữ thứ thiên nhiên thử 

Học hỏi đường xa sáng mắt mù

Mây vừa bay tới Vancouver. 

Mây nhớ nhớ nhiều Toronto 

Thao thức người đang chat Facebook ? 

Làm Thơ hay ngủ gáy khò khò?

Mây Vancouver
6/3/13 

 Here and there.

For long times waiting at the airport.

 Sadness made eyes get fogged so. 

Toronto,Vancouver both missed
In deepest heart 

who’ll ever know?

Dreaming on the long way to go 

Got notes, writing …poems appearing to flow 

Toronto far and farer ..the time’s going past 

You were in deep sleep or on Facebook, so?

Cloud’s a wandering since a long time ago 

The name was exactly manner to show 

Travel travel …but you ‘re always missed.

 Back to Toronto when the leaves be changed yellow.

The traveling dream longing to realize 

Unknown places and go hence, 

Put the first steps on nature to discover 

The best learning is experience

Mây Bắc Mỹ.
Vancouver

.

20130326-092724.jpg

20130326-092906.jpg 

 Xa vắng 

           Sông Tương cách ngăn đôi bến

 Người cuối dòng sông ngóng đến đầu nguồn 

          Mặn nồng mờ nhạt yêu đương 

 Tình xa hoang lạnh đêm trường nhớ nhung 

           Thăm thẳm chờ đợi mịt mùng 

 Sắc cầm xé lẻ tình chung nghẹn lời. 

          Bao năm gắn bó chung đôi

 Phút giây xa vắng chơi vơi nỗi buồn 
 Lúa mì
5/12/13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: