Tại sao tôi ăn chay trường? Why Am I a vegetarian?

image

image

Tại sao tôi ăn chay trường? 

 Tôi đã ăn chay trường hơn Mười năm nay.
Ngay từ nhỏ tôi cũng không thích ăn thịt nhiều,và không biết ăn nhiều món .Tôi thường thích các món đơn giản ,không có những mùi vị quá đặc biệt .Trái cây là sở thích chính.Những món ăn thịnh soạn nhiều thịt ,dầu mỡ luôn luôn làm bao tử khó chịu ,làm nhức đầu ,bị bịnh sau đó.Có những lần nặng phải đi Bác sĩ chuyên môn trị liệu. 

Rồi một đêm một giấc mơ đã đến –,mà khi tỉnh dậy tôi vẫn còn nhớ rõ ràng –cũng là lý do tôi ăn chay trường.
Tôi mơ tôi chứng kiến cảnh taị lò sát sinh bò và heo.cảnh giết hàng loạt …máu lênh láng khủng khiếp … náo động những tiếng La hét hãi hùng và những giọt nước mắt của chúng nữa…Điều đặc biệt là thấy chúng quỳ lạy .
Sau đó ăn thịt heo ,tôi ngửi thấy mùi chuồng heo.
Ăn thịt bò , tôi như đang đứng trước chuồng bò.
Các thứ thịt khác tương tự như thế…
Rồi tình cờ đọc bài báo ,một người làm ở lò sát sinh bên Úc được khoãng 5 năm .Ông kể lại cách giết bò –giống như trong mơ tôi thấy ,tôi cũng chưa bao giờ biết tới lò sát sinh–và một hôm con bò ông sắp bắn khóc và lậy ông.Thế là ông bỏ việc và trở thành người ăn chay trường. 

Tôi ăn chay trường từ đó ,rất tự nhiên và dễ dàng khi thịt không hấp dẫn tôi nữa. 

 Why am I a vegetarian

have been a vegetarian for 10 years .
It’s easy and natural, I wasn’t interested in eating meat anymore.
It made me feel sick and get headaches to eat meat. 

Another reason is the dream I had one night. What I saw in that dream:
I saw the pigs, cows were killed in masses, bloody there.
They were so scared and cried loudly, terribly, especially when they bent down to beg for safety.  When I woke up that scenes still was clear in my mind.
I’ve never see such slaughter in my life.
Surprisingly, at the same time I read an article; a man said he had been working at a slaughter house for 5 years in Australia.  One day he almost shouted at a cow.  It cried and bent down in front of him. He was shocked and quit his job and became a veggie .

 I am a vegetarian .

Responses

  1. Sometimes dreams are representation of the eternal heart or its expression. Taking things literally can be dangerous. Truth is animals have no soul. Because they were not given the power to make a choice in life which humans have. This we call the will. Animal behavior are interpreted by humans based on human understanding of the world. Animals understand the world to an extent that they are responsive to it but not to an extent that they have consciousness of eternal matters nor grasp complex concepts like inifite worlds and imaginary numbers. Most people do not eat animals due to cruelty toward their slaughtering and mistreatment. Which is a good reason to not support as action of cruelty reflects the deteriorating state of a soul. But to think that those who chose to eat meat are sinners has no basis. Eat humans yes it is sinful not animals. Why? For man is made in God’s image. Not animals. There is no spirit within them desiring to connect with God, their creator. In human there is.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: