Vài hàng về Mây Bắc Mỹ.

Xin tóm tắt qua về Mây Bắc Mỹ. 

 Mây Bắc Mỹ bay từ VN qua Bắc Mỹ trong hoàn cảnh chẵng đặng đừng,cơn lốc bật ngờ đưa VN bước vào gia đoạn lịch sử đen tối nhất…
CS Bắc Việt với thủ đoạn gian manh lừa đảo , Được thời cơ như “chó ngáp phải ruồi” đã chiếm được miền Nam VN tháng 4/1975– -trong cuộc chiến ý thức hệ Quốc Cộng , do CS Bắc Việt âm mưu ,TC LX chống lưng giật dây  ,từ ban đầu sự chia cắt VN thành 2 niềm , do Hiệp Đįnh Geneva 1954–cả hơn triệu người miền bắc VN đã phaỉ bỏ chạy di cư vảo miền nam VN năm đó —-dân miền Nam tự do đã phải một lần nữa tìm đường lánh nạn CS vì đã biết chế độ CS độc tài toàn trị bóp nghẹt đời sống thế nào .( kinh nghiệm  sống thực của cha mẹ )

Sơ lược như thế.
Mây Bắc Mỹ là một tỵ nạn CS ,Định  cư ở Canada . 

Xin cám ơn Canada đã mở tay bao dung chào đón và bao bọc ,còn chế độ người cùng chủng tộc là chế độ csvn lại tàn ác thầm độc bóc lột ngay chính dân mình. 

Mây Bắc Mỹ lưu lạc về miền đất Hứa này,nhân quyền được tôn trong ,hít thở không khí tự do.nên nhìn về quê Mẹ VN lòng nhiều ray rứt thương dân VN sống dưới chế độ CS độc tài ngu dốt tham lam làm nước nghèo  dân Đa số đói khổ. 

Mây Bắc Mỹ yêu Thiên nhiên và  lòng trằn trở trước thế sự ,thời cuộc ở VN và hiện tượng thể giới xung quanh ,gửi vào thơ với năng khiếu chút đỉnh mình có ,chia xẻ với tha nhần đồng cảnh ngộ.
Góp một phần làm nhân chứng thời đại đang sống. 

Chào.
IMG_4881

Responses

  1. Khăn quàng đẹp quá. Bên chị ở có tuyết chưa?

  2. Chị về hưu năm nào?

    • Khi mở trang này đó bạn.
      Cảm kích bạn ghé đọc


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: