Posted by: Mây Bắc Mỹ | Tuesday, June 21, 2022

Ánh sáng nội tâm

https://maybacmy.wordpress.com/2014/06/28/the-inner-light/

Reblog.tĩnh tọa hướng vào nội tâm lắng đọng loạn động bên ngoài ,khuây khỏa tan phiền muộn ,cho ta sự bình an khôn tả.

The Inner light

Inner light is no secret
It ‘s your own
You must find out
By yourself alone
It ‘s always be with you
It’s wonderful
Truth,
The gentle light brightly a lot
Twinkles multicolour fireworks
Close your eyes quiet
In dark
You ‘ll see it flows and blows
Peace,
Sometimes come sometimes go
Disappear when you ‘re nervous ,so…
Let It comes natural
Just seat in easy mood
Relax …
Enjoy what you saw

28/6/14

Ánh sáng Nội tâm

Ánh sáng nội tâm không bí mật
Ánh sáng của ta
Tự chính mình nhận ra
Nó luôn hiện hữu trong ta không mất
Tuyệt vời…
Chân thật
Ánh sáng dịu dàng trong sáng nhất
Lấp lánh lung linh muôn màu như pháo bông
Ngồi yên nhắm mắt
Lặng lẽ trong tối
Ánh sáng sáng dần lan
Thanh thản
. Đôi khi không
Nhiều lúc thoáng qua
Chợt đến rồi tan biến xa
Khi tâm ta chao động
Ước mong
Cố gắng thái quá
Chỉ thấy đen tối phong toả
Ánh sáng đến tự nhiên…
Nhắm mắt trong tư thế thoải mái
Tự tại….
Tận hưởng những gì thể hiện ra…

30/6/14


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: