Posted by: Mây Bắc Mỹ | Sunday, June 12, 2022

Nắng đẹp sớm mai

Nắng đẹp sớm mai

        Bình mình vừa ló dạng
  Vườn chói lòa ánh   sáng
        Lá lấp lánh  dạ quang
Đuốc đom đóm phóng đãng
         Những đốm sáng truyền lan
  Ngàn sao băng phát tán 
        Cây đèn hoa bắc dàn
Hội hoa đăng lãng mạn 
          Tia nắng ấm khai màn
Cả một  trời sáng lạn
        Nguồn nắng mai chứa chan 
Nguồn năng lượng vô hạn

Bình minh vườn hoa đăng
       Cảnh nên thơ  ngày    nắng
  Tinh thần sảng khoái tăng  
       Niềm hoan lạc thằm lặng      
Thấm sinh động quang năng
       Ánh mặt  trời ban tặng   
  Chiêm ngưỡng cảnh  tuyệt trần
       Ảnh chưa chuyên chở đặng

June.12/2022.


Responses

  1. Thank you all of you guys visiting my page 🥰


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: