Archive for March, 2022

Putin ngòi nổ thế chiến ba ?…   Putin tên bạo Chúa     Mộng  bành trướng chiến tranhĐánh Ukraine tiến hành        Ukraine thế bắt buộc  Dân quân  bảo vệ nước        Đoàn kết quyết  giữ thành    Sự chiến đấu  hùng anh        Lòng quả cảm quyết  đấu Chống xấc lược thảo khấu       Chính nghĩa được vinh danh  LHQ  đồng hành       Trong giao tranh cận chiếnQuân Nga thua liểng xiểng     Quân thiện nguyện  Ukraine Chứng minh dân không hèn      Nga thất bại chiến sựThế công qua thế thủ       Dồn về biên giới  khu    Chiến lược Nga hỏa mù        Te tua đành lùi bước . … Kết  án Nga xâm lược         Vấn nạn ở Ukraine Chính trường Mỹ rối ren                 Nước cờ hoa suy  nhược Khối Âu châu cũng tuột             Tham vọng  ghế đàn anh   Phe ma giáo   lộng hành           Khối tự do sứt mẻ    Thế giới cũng chia rẽ           Họa Putin bắc cầu   Đoàn kết  lại Mỹ Âu                 Giúp  Ukraine  đồng bộNếu Putin  ngoan cố  ?         Hung hăng quyết thí quân?  Biến cố có vượt tầm ?       Châm ngòi nổ Thế chiến ?Mar.29/.22

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Wednesday, March 30, 2022

Hồng đào khai mở Hội hoa xuân

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, March 28, 2022

Cách nào giải đại nạn ?

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, March 22, 2022

Thảm trạng Ukraine (**)

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, March 21, 2022

Xuân phân truyền cảm

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, March 21, 2022

“Duyên”

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, March 18, 2022

Mặt trời ngũ sắc

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Saturday, March 12, 2022

Thảm Cảnh Ukraine

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, March 7, 2022

Thơ chua:Hóc xương

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, March 7, 2022

Quiet mood. Tĩnh lặng Tĩnh tâm

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Thursday, March 3, 2022