Posted by: Mây Bắc Mỹ | Saturday, February 26, 2022

Tố cáo Nga xâm lăng Ukraina

Tố cáo Nga xâm lăng Ukraina

Ảnh bé Ukraina bắt gặp
       Bé đầm đìa nước mắt
Thông điệp từ trẻ thơ
      Tố cáo  Nga gay gắt
Nga xâm lăng Ukraina
      LHQ cần  khẩn cấp  
Cáo buộc  Nga  rút quân
      Xung đột dừng tức khắc   
Tiếng nói Ukraina 
     Xin truyền tải rộng khắp

Hòa bình trở lại Ukraina

Feb 25/.22.


Responses

  1. Hà ở cùng phe với chị. Đả đảo Putin với cuộc xâm lăng Ukraine.

    • Gây chiến là một tội ác ,đặc biệt với thường dân và trẻ thơ vô tội


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: