Posted by: Mây Bắc Mỹ | Thursday, January 13, 2022

Nắng ấm giữa đông

Chiều đã có trăng lên

Nắng ấm giữa đông

    Bầu trời trong sáng nắng bừng lên
Đông vắng dăm hôm gió lặng im 
   Giá  lạnh bất ngờ ngưng đột  ngột
       Bỗng dưng ríu rít  rộ đàn chim
Dường như Xuân đó mây ươm nắng
       Xuân đến giữa đông chơi  ú tim   ?
Nắng ấm dăm ngày truyền sức sống
       Mang luồng sinh khí xóa im lìm
Jan13/,22


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: