Posted by: Mây Bắc Mỹ | Tuesday, October 13, 2020

Phong diệp và thu


Phong diệp và thu
   Phong diệp vào thu lá kết hoa

        Hàng cây linh hoạt nắng xuyên qua   

   Thu vàng nồng nhiệt tô màu lá 

         Gió bấc lạnh lùng cơn lốc xà

    Lá úa lao chao rơi lả chả. 

          Dáng thu kiều diễm nét sầu ca

     Mỗi lần tương ngộ vẫn như lạ

           Phong diệp cùng thu gắn bó ta  .

Oct.13/.20 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: