Posted by: Mây Bắc Mỹ | Friday, October 9, 2020

Sương thu

    

Sương  thu

           Sớm mai cảnh sương thu 

        Khung trời dày đặc mù. 

            Thành phố mầu xám phủ

       Ẩn hiện cảnh vật lu 

              Vườn cây mờ nhạt nhú

       Thần thái mắt lừ đừ

              Nửa tỉnh nửa ngái ngủ

      Lơ mơ hồn mộng du

             Bồng bềnh mây đến rủ

       Dạo tiên cảnh tịnh tu

            Màn khói sương kỳ thú

         Ánh dương lên từ từ

              Xoá nhanh cơn mê mụ

                …

         Một sớm mai sương Thu

    Chỉ thấy mây ngao du

         Thành phố bị  chế ngự

    Bồng bềnh cảnh vật mù 

         Tầm nhìn người ngái ngủ

      Màn khói vây liên tu

           Miên man cơn mê mụ

     Cảnh bồng lai đó ư ?

           Ánh chiêu dương dần lú

        Mặt trời lên từ từ

            Minh bạch lại mọi sự

      Ồ thoáng qua mộng du

            …
       Một sớm mai bất trắc

Trời đất sương đầy đặc 

         Chỉ thấy mây xám  hù

Thành phố chợt biến mất

         Không gian mờ ảo ru

  Bồng bềnh mọi cảnh vật 

         Nhạt nhòa mắt hỏa mù

 Mơ hồ trong khoẳnh khắc 

        Chốn tiên cảnh lãng du

 Hiện tượng bầy trước mặt 

       Một giai thoại sương thu 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: