Posted by: Mây Bắc Mỹ | Thursday, October 1, 2020

Giao thoa hạ & thu

    

Giao thoa hạ &thu

    Thu se lạnh chuyển ấm

         Hạ quay lại vương vấn

     Hai mùa hội giao thoa

            Nắng rọi cây tươi thắm

     Sắc lá đổi nhanh màu

           Cảnh thu mê hoặc ngắm 

     Xác lá rụng quấn chân 

           Bâng khuâng nỗi buồn gặm 

       Mây xám ngang đỉnh đầu .

           Thu sầu lằng lặng ngấm

Oct.1/.20

           


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: