Posted by: Mây Bắc Mỹ | Wednesday, September 30, 2020

Hồi sinh

       Tuần lễ vào thu mưa lướt thướt Cỏ cây được dịp no nê nước       Cuối hè nắng hạn cũng qua thì Cây cối xinh tươi  làn cỏ mượt. …           Hạ quay trở lại trời xanh thẳm      Thu lạnh bỗng dưng chợt chuyển ấm            Tia nắng điểm trang thu tuyệt trần         Sắc màu hấp dẫn người vương vấn  Sept.29/.20.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: