Posted by: Mây Bắc Mỹ | Saturday, January 18, 2020

Trước thềm Canh Tý 

Trước thềm Canh Tý 

         
Phiếm hài Canh Tý .năm 2020  

       Canh Tý hai mươi hai mươi

Là năm con chuột dăm lời phiếm qua 

       Chuột tài luồn lách ranh ma

Đục tường khoét đất lan xa tiếng đồn

       Ống cống chui rúc sống còn 

Ngõ nghách hang tối lánh đòn ẩn quanh

       Thấy mèo chuột phải trốn nhanh

Khắc tinh truyền kiếp chuột đành tránh xa

       Dịch hạch do chuột truyền qua  

Gây họa khủng khiếp quốc gia canh chùng

       Dịch bệnh lan nhanh vô cùng

Quốc tế cấp báo tránh vùng dịch lan

       Chuột tiều biểu kẻ tà gian 

Lương lẹo mờ ám tâm can thấp hèn

        Năm chuột thời sự rùm beng ?

Hạng ngụy quần tử bon chen lộ hàng?

        Chưột cộng nghiệp chủng VN

Chóp bu cộng sản y chang chuột nòi.

         Phá hoại nước Việt tả tơi

Nội gián TC tiếp hơi cướp càn
(Jan.17/2020 — ( 23/tháng Chạp. )


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: