Posted by: Mây Bắc Mỹ | Friday, January 10, 2020

Tuyết mong manh qua phố


Tuyết mong manh qua phố
 Đêm tuyết xuống vội vàng

        Tuyết mong manh kết đan

Hừng đông tuyết bừng sáng

        Làn tuyết mỏng lan man  

Tuyết ghé đến thăm nàng

        Ngọn cây tuyết bắc giàn

Vườn hoa chợt linh động 

        Tuyết tái  ngộ  bạn vàng  

        Hoa bạc nở rộn ràng 

Khoảnh khắc tuyết huy hoàng

       Mưa chơi gác lấn lướt 

Bôi bác tuyết phũ phàng

       Tuyết mong manh qua phố

Mưa ngang tàng phá đổ 

       Tuyết ngơ ngác bẽ bàng 

Bộ mặt tuyết loang lổ

….

       Ngắm tuyết bên song cửa

  Nhớ phố tuyết xa xưa

       Từng trận tuyết vây bủa

  Tuyết cùng trẻ chơi đùa

       Mùa đông có nhiều bữa

    Dọn tuyết ngày mấy phùa 

        Núi tuyết cao chắn cửa

  Ngất ngưởng mô tuyết  đưa

         Lối đi hẹp  dò lựa

     Giao thông hào tuyết lùa 

Jan10/2020


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: