Posted by: Mây Bắc Mỹ | Thursday, January 9, 2020

Rồi sẽ đến một ngày…

 

   Rồi sẽ đến một ngày…
      Rồi sẽ đến một ngày

              Ở công viên nơi đây

          Những chiều hè nắng ấm

             Không còn dấu chân mây

         Trên đường mòn băng ghế 

              Thềm đá ngồi giải khuây

           Khu thiếu nhi sinh hoạt  

                Nhìn trẻ đùa mê say

       Dòng thời gian trôi chảy

              Vạn vật đều đổi thay          

      Bao bước chân kế tiếp

               Hiện diện công viên này              

Jan.9/2020


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: