Posted by: Mây Bắc Mỹ | Monday, December 2, 2019

Thông và lễ hội đông

   

Cây thông và lễ hội động.                     

Mùa chuyển tiểp vào đông

       Lá rụng cảnh trống không.

Hàng cây cành trơ bóng

       Nổi bật xanh rặng thông

 Tuyết xuống thông sinh động

       Hút băng giá mùa đông 

Cây đặc trưng truyền thống

        Tình thân thương vun trồng 

 Cuộc liên hoan trải rộng 

        Hoa tình yêu nở bông 

  Thăng hoa đẹp sức sống 

        Những xiết tay ấm nồng

  Lễ hội chung Bắc mỹ

          Đèn hoa trang trí thông

  Khắp nơi thông trân quí 

        Đa văn hóa góp công

Dec.1/.19Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: