Posted by: Mây Bắc Mỹ | Tuesday, November 26, 2019

Bẫy xập…?

  

      
Xập bẫy ….bả vẹm?
  Mỹ nhân kế bao anh hùng ngã ngựa

      Nhân cách thanh danh phút chốc đổ nhào 

       Bẫy xập bả vẹm nhắm mắt theo lao 

 Vũng lầy lún sâu lật lường ma giáo

  Ngày một xa lầy vòng quay điên đảo

       Trắng đen nhập nhằng khỏa lấp ác tà

       Lương tâm đánh mất đổi bã phù hoa

  Giá áo túi cơm làm thân trâu ngựa 

   Cố đấm ăn xôi ươn hèn nhục lựa .

       Tiếp tay vc vì lỡ dính chàm

Nov.26/.19

(Vạch mặt Những kẻ lật lọng khỏa lấp tội ác vc ,tráo trở ,bưng bô tiếp tay vc )


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: