Posted by: Mây Bắc Mỹ | Monday, July 15, 2019

Còn gì nữa…?

Còn gì nữa 
Dân căm hờn nỗi ô nhục ván bài lật ngửa 

VN trẩn truồng tan nát đau thương 

Còn gì mất nữa khi mất quê hương

 Dòng lệ đắng dân oan tai ương đất mất

Lòng đau ruột thắt

Phẫn nộ mạnh mẽ đứng lên 

Lũ phản bội bán nước ,điểm mặt chỉ tên

Thề quyết xả thân giữ đất tổ vẹn toàn lãnh thổ

Xuống đường xuống đường đồng loạt mạnh mẽ hô : 

“Phải diệt lũ phản quốc hán nô 

Mới mong giải hoạ Bắc phương xâm lược ”

15/7/.19

Bành trướng băng đảng đỏ  Bắc kinh nghênh ngang tiến chiếm báu Tư Chỉnh trong khi mụ Ngân đang qua chầu thiên triều mặt ả còn hí hởn .Thế lắm sao ? Rõ mặt lũ hán nô bán nước Ba Đình chửa dân VN ?


( share hình từ FB Nguyễn Thi Hồng)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: