Posted by: Mây Bắc Mỹ | Sunday, June 23, 2019

Rào cản …VN ở đâu?

          

Rào cản… VN ở đâu ? ( họa diệt vong )

       

      Kim cô tàu cộng xiết

            Nửa thế kỷ trôi qua…

      Đảng VC gian tà

           Thống trị lối bá đạo 

       Vẹm bầy đàn lết láo

            Lũng đoạn Việt hôm nay 

      Mọi giá trị lung lay 

           Ô trọc trộn đểu giả

       Ngu dân hướng xa đọa

            Lộng chân giả điêu ngoa

      Chân lý nhượng gian tà

           Ma đưa đường dẫn lối

       Mê lầm vào ác tội

            Xã hội rối tung lên  

       Thời đảo điên thế quyền

             Ma mãnh lừa bịp mạnh

      Chiêu trò buôn thần thánh 

            Vô minh phủ tâm can

      Lạc mê tín dị đoan 

            Thần trí nhiễm ô trược

     Nhân cách Đạo đức tuột

            Nhiễu quái khoác cà sa 

     Chánh đạo bị xoá nhoà 

           Việt Nam sinh khí trượt 

      Dưới thống trị bạo ngược 

            Tùy tiện bán giang san

       Dân nô dịch lầm than

             Cả guồng máy bạc nhược 

       Lột mặt vẹm phản quốc

             Phương cách nào khả thi ?

       Dân ta phải làm gì “?

           Nhóm tiên phong đảm lược 

        Khơi dậy lòng yêu nước

              Nhân tố quẩn chúng đan

        Cuộc xung kích mở màn

              Giải thể tà quyền sản

       Chính vc  rào cản

              Chận bước tiến VN    

June23/.19

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: