Posted by: Mây Bắc Mỹ | Tuesday, June 4, 2019

Tròng Bắc thuộc…?

     

Tròng Bắc thuộc…?
      Xã tác loạn xà bần

            Lãnh thổ để chệt lấn

       Quan vẹm gian ác bẩn 

            Trò trấn lột bất nhân

      Triền miên chiếm đất dân 

            Móc ngoặc dâng cộng chệt 

        Thương lái Tàu quỷ quyệt 

            Phá nát khắp Việt nam

         Đặc khu tàu cộng tràn…

              Ngầm xiết tròng Bắc thuộc

June4/.19

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: