Posted by: Mây Bắc Mỹ | Thursday, May 30, 2019

Tưởng niệm cha 29 năm

     

Tưởng niệm cha 29 năm
Biến cố nước đổi đời phân tán
Các con ba tản mát đông tây

Thời đại wifi tiếp tay

 Mạng lưới xã hội vào đây giao tiếp

Thế giới truyền thông tín học kết 

Hoàn cầu giao du mạng ưu tiên 

Hàng ngày tin nhắn nối liền 

Nhịp cẳu chia xẻ viễn liên tiện dùng

Mưa rơi loang loáng nước quanh vùng 

Kỷ niệm chập chung hình ảnh cha

Hiện tại tuổi hạc lân la

Tâm trạng cha mẹ dần dà cảm thông

Hai chín năm tròn cha khuất bóng

 Xác thân cha cát bụi trần gian 

Phụ từ tâm linh bất san 

Liên hệ huyết thống liên quan một giòng

Tưởng niệm cha già hồn lắng đọng

Niềm thương nỗi nhớ vẫn đong đầy

Thần giao cách cảm dựng xây

 Hương lòng đánh lễ hôm nay dâng người
    25/5/19 (21/4/âm lịch)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: