Posted by: Mây Bắc Mỹ | Thursday, May 9, 2019

Hoa văn nắng


         Hoa văn nắng
             Ánh Mặt trời vàng anh  

       Tia nắng mai xuyên mành 

             Chói lòa sáng lóa mắt 

       Bật thức nắng vây quanh

             Phòng chan hoà sáng quắc

       Hoa văn nắng xây thành 

             Hoạt họa nắng tràn ngập

       Bầu không gian mong manh

             Nét sáng tạo nắm bắt

       Nắng sinh động di hành

           Cảnh tượng đổi khoảnh khắc

      Tia nắng rời đi nhanh

May9/19

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: