Posted by: Mây Bắc Mỹ | Friday, May 3, 2019

Chiều công viên

         

Chiều công viên
          Những ngày nắng ấm nhàn cư

    Công viên chậm bước lãng du giải buồn   

         Lối mòn hoa cỏ chim muông

    Bạn bè tuổi hạc đưa đường đó đây 

          Đàn chim nho nhỏ tập bay

   Riú rít đảo lượn hòa bầy truyền âm

        Lứu lo tiếng hót bổng trầm

  Dừng chân tạm nghỉ khu sân trẻ đùa 

        Lối đi đám cỏ lau đưa

    Đôi khi bắt gặp sóc ùa xin ăn 

         Chắp tay sóc tiến lại gần 

    Mong người tản bộ dừng chân chút quà

         Vui buồn thanh thản ngày qua

   Chấp nhận thực tại giúp ta an bình .

May3/.19

    

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: