Posted by: Mây Bắc Mỹ | Thursday, April 25, 2019

Đại thắng chi đây?Đại thắng chi đây?
        Khối Cộng chống lưng Bắc cộng gian

           Âm mưu nguỵ tạo chiếm miền nam

    Núp danh giải phóng chống xâm lược 

          Mặt nạ rơi ra lũ cướp càn

      Bắc cộng gây nên cuộc chiến sàm

          Màn tuồng dàn dựng từ hoa nam

      Bàn tay TC giựt dây Vẹm

            Giải phóng lá bài thổ phỉ mang

        Phe cộng lưu manh chuyển kế đàm

              Chiển trường thãm bại thư đầu hàng

        Được tôm nhả tép đại cường ém

               Đại thắng chi đây mật bí loan

 …

              Nội chiến ai gây giữa Bắc Nam?

        Nồi da xáo thịt Việt tương tàn

              Người dân bị gạt lòng yêu nước

        Đại thắng thù đâu rước bẽ bàng ?

April25/.19


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: