Posted by: Mây Bắc Mỹ | Tuesday, April 16, 2019

Hiệp định Paris 1973 : trò tháu cáy phe CS 

     

Trò tháu cáy CS :Hiệp định Paris 1973.

( hội họp chấm dứt chiến tranh VN , giải quyết xung đột trong hoà bình đàm phán.nhưng sau khi ký xong Phe CS vi phạm không tuân thủ  ,Nga Tảu ồ ạt giúp vc gia tăng hỏa lực quân sự cưỡng chiếm miền nam VN  )
      

            Thế lực siêu cường toan tính lầm

     Câu tôm mồ tép nhử chia phần 

             Cộng quân thế yếu đành lùi bước

    Đàm phán câu giờ củng cố quân 

 …         

          Thế giới mắc lừa cộng giả nhân  

  Tiếp tay phản chiến giới truyền thông

          Dối gian xảo quyệt từ phe cộng

  ” Giằi phỏng miền nam ” Bắc cộng trồng 

            Ký kết hoà bình cộng lấn sân

       Miền nam tuân thủ bị cầm chân

             Bắc quân xâm nhập tăng ồ ạt

        Chấm dứt giao tranh đánh bất thần  

  …

      Hiệp định Paris móc ngoặc gian

            Nga tàu thủ đọan mỹ thì tham

       Hòa bình bánh vẽ  phong trào nhảm

            Quốc tế bất minh hậu thuẫn  càn

     …           

                 Hội nghị Paris canh bạc lận

      Nga Tàu khối cộng gian truyền thống 

              Hòa đàm tháu cáy mỹ thông đồng

     Thế giới tự do sau vỡ mộng .

April,16/.19

CS tan rã ở Đông Âu 

Tên tội đồ chiến tranh Kissinger ,kẻ giết người không gươm đối với dân các nước nhược tiểu đều lèn án gả

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: