Posted by: Mây Bắc Mỹ | Monday, March 25, 2019

Nhân chứng

Hiện tình VN dưới sự thống trị đối trá và bạo lực tham lam của nhà nước vc đưa nước lụn bại làm mồi ngon cho TC thao túng lấn lướt ,tung bả phù hoa đấm mõm đã chế ngự lũ chóp bu nắm quyền vc đi vải tròng kim cô TC .

Mây Bắc Mỹ

Nhân chứngHiện tình Việt Nam

“Những điều trông thấy mả đau đớn lòng “

( “Kiều ” — Nguyễn Du)
Chỉnh tà nhiễu loạn

Thật giả lung tung

Vàng thau lộn sản

Đấm đá tưng bừng
Tiếm danh bất xứng

Thiện ác bùng xung

Dân đen né đụng

Trí thức ngập ngừng

Tà quyền dung túng

Bảy sói khuyển ưng

Tội lỗi tăng khủng

Ác được chống lưng

Bạo lực xiết khủng

Bàn tay máu vung

Khủng bố đồng chủng

Áp đảo hành hung
Tinh hoa bị bứng

Triệt hạ truy lùng

Chất xám rơi rụng

”I tờ ” lên khung
Người dân điêu đứng

Tai ương khắp vùng

Khí dân bị lủng

Nhiễm Dịch sản tung
Môi sinh đầu độc

Thảm hoạ tứ tung

Cắm quyền tham nhũng

Lợi nhuận mánh mung
Thiên thời địa lợi

Thế sự bổ xung

Nhân hoà lủng củng

Trong ngoài nổ tung

VN…

View original post 62 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: