Posted by: Mây Bắc Mỹ | Wednesday, March 6, 2019

Ngày Trở lại

Cuối đông phố tuyết xa xưa…

Mây Bắc Mỹ

Trở lại…mùa đông
Muốn trốn lạnh mùa đông
Tránh thành phố giá băng
Ẩn dật vùng trời ấm
Trở lại khi lập Xuân
Muốn trốn lạnh mùa đông
Dự tính cũng như không
Cuối đông đành trở lại
Nơi Tuyết phủ mênh mông.
Trở lại ngày cuối đông
Gió bấc thổi âm thầm
Đôi bàn tay tê cóng
Lạnh xuyên da tái thâm
Trở lại ngày cuối đông
Tuyết vây buả hỏi thăm
Tần ngẩn bước chầm chậm
Tuyết quấn quít gót chân
Trở lại ngày cuối đông
Ồ ! đồi Tuyết chập chùng
Tuyết đón chờ từng đống
Giá lạnh mừng tương phùng

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: