Posted by: Mây Bắc Mỹ | Friday, March 1, 2019

Tuyết giã từ


                    Tuyết giã từ.

        Hàng vạn hàng ngàn hạt tuyết tuôn

Tuyết đan thảm bạc trải khu vườn 

        Áo choàng tươi mới tuyết từ giã

   Khoảnh khắc chia tay chút vấn vương
22/2/.19    ( trận tuyết cuối đông)

      

7/3/.19

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: