Posted by: Mây Bắc Mỹ | Wednesday, July 18, 2018

Trưng Nữ Vương

Hậu duệ hai bà Trưng VN ngày nay noi gương xưa của hai bả vững tinh thần bảo vệ non sông giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ trước làn sóng xâm lược TC qua lũ vc hán nô cấu kết tiếp tay.
Xin hồn thiêng sông núi che chở hỗ trợ.

Mây Bắc Mỹ

Tưởng niệm công Đức hai Bà Trưng

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: