Posted by: Mây Bắc Mỹ | Tuesday, July 3, 2018

Thủ phạm 

Thủ phạm thấy rồi

Thủ phạm  bán nước thấy rồi’
Toàn dân quật khởi là thời chúng tiêu
 Sóng thần vũ bão thủy triều
Sức mạnh quần chúng tuyệt chiêu trông chờ…
Áp bức tức nước vỡ bờ
Bạo quyền gieo ác đến giờ trả vay.
Thiên thời địa lợi đến tay 
Nhân hoà kết lại có ngay ba điều …
Yếu tố tất thắng mục tiêu
Xuống đường giật xập một triều tối đen.
Xóa tan giai đoạn nhục hèn 
Ghi trang sử mới tằng nền Rồng tiên 
Hướng Chân Thiện Mỹ tiến lên 
Tự do khai phóng nhân quyền nở hoa….

July 2/.18

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: