Archive for July, 2018

Trên Đỉnh núi 

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Wednesday, July 25, 2018

Bài ca giữ đất ,tác giả Kiên Thanh

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Sunday, July 22, 2018

Kịch cợm

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Wednesday, July 18, 2018

Trưng Nữ Vương

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Wednesday, July 18, 2018

Lật tẩy vc .

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, July 13, 2018

Biên thuỳ lung lay: SOS

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Sunday, July 8, 2018

Hội nghị Diên Hồng

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, July 6, 2018

Thủ phạm 

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, July 3, 2018