Posted by: Mây Bắc Mỹ | Thursday, June 28, 2018

Hỏa mù “bán nước”


Hỏa mù ” bán nước”
        Tà quyền nô dịch ách tàu man

Tung luật an ninh mạng  phủ màn 

         Lá chắn hỏa mù luật bịt miệng 

 “Đặc khu ” lương lẹo bán Giang san

         Quan trên quan dưới… hóc tiền chệt.

 Giặc nội giặc ngoài …lộ mặt hàng

         Bạc lực ác nhân …xiết dân kiệt

 Hán nô phản Quốc …rước tàu sang
28/6/.18

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: