Posted by: Mây Bắc Mỹ | Monday, April 9, 2018

Tình người lưu vong

Tình người lưu vong .

https://youtu.be/E6t84SE4MTs

update video
Tưởng niệm tháng tư đen VN

Mây Bắc Mỹ


Tình người lưu vong .nhạc sĩ Đỗ Duy Thuỵ, Quỳnh Lan hát

Tình quê

Đất Việt thân thương lắm đảo điên

Viễn phương xa xứ chẳng hề quên

Nhớ về quê cũ lòng thao thức

Sâu thẳm niềm đau tận đáy tim

MBM.

4/4/16

View original post


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: