Posted by: Mây Bắc Mỹ | Thursday, March 15, 2018

Chúc thọ


Chúc thọ.
      Chúc mừng sinh nhật người anh cả

           Thất thập lai hy xưa hiếm quá

     Thất thập ngày nay còn trẻ mà 

           Một ngày trọn vẹn cười vui nhá!
            Đôi dòng chia xẻ cũng là quà 

     Thân ái anh em cùng mẹ cha

           Thất thập lai hy cán mức cả 

     Tuổi vàng đồng cảm cảm sâu sa 

      

           Chúc thọ bảy lăm : sinh nhật anh 

    Thiên nhiên bằng hữu luôn bên cạnh 

          Văn thơ kết bạn phút giây rảnh 

     Thắng cảnh ngao du giải trí lành

              

           Phóng khoáng tâm tư tuổi hạc dành

     Tâm xuân tráng kiện tầm vô uý

           Hài hòa vui sống thảnh thơi trí 

     Nhân thế thị phi tự hãm thanh 

    

Mar.15/.18 ( nhân ngày sinh nhật anh cả )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: