Posted by: Mây Bắc Mỹ | Monday, March 5, 2018

Buổi xế tà

Mây Bắc Mỹ

Buổi xế tà.
Cảnh trí bình yên buổi xể tà

Rừng phong rặng núi thoáng mờ xa

Con sông uốn khúc đồi hoang dã.

Ghềnh đá nhấp nhô nước vỡ oà

Heo hút lối mòn trải sỏi đá

Lang thang buông thả chân la cà

Thiên nhiên tĩnh mịch nắng vàng toả

Lữ khách bâng khuâng chợt nhớ nhà
.Mar.5/16.

Mây Bắc Mỹ

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: