Archive for November, 2017

Ngõ cụt 

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Wednesday, November 29, 2017

Ngụy biện sảng.

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Saturday, November 25, 2017

Thiên thời địa lợi…

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, November 24, 2017

Ngày Mưa 

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, November 24, 2017

Con buôn từ thiện

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, November 21, 2017

Mạt vận Việt ư?

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, November 20, 2017

Quà đông hội ngộ.

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, November 20, 2017

Tào tháo thời đại

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, November 13, 2017

Đong đưa

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, November 13, 2017

Hành trình cuộc sống

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, November 13, 2017