Posted by: Mây Bắc Mỹ | Wednesday, August 9, 2017

Đọc “Thức tỉnh “của  hiền triết Osho . 

* Đọc <<Thức tỉnh >> của hiền triết Osho .

 <<Thức tỉnh >> của OSHO.nhà triết học thực hành thiền.

<< Awareness >>of OSHO. Philosopher who practice meditation 
 Con người đa số đang ngủ mê..bạn là giấc mơ ,bạn chưa bao giờ là thực tại

 Các giáo lý các giáo chủ đều nhắm vào mục tiêu đánh thức nhân loại hãy thức tỉnh,
 Yên lặng là khoảng không gian mà con người thức tỉnh.

Hãy hoan hỷ với cuộc sống ,với mọi sự trong yêu thương ,trong thiền tập ,trong sự đẹp đẽ của thế giới ,trong sự say mê của hiện hữu,

Thức tỉnh là sự sống — nếu không con người chỉ là cỗ máy tự động khõng thực sự sống.
Con người có một phần ý thức 9/10 phẩn vô thức ( vĩ đại dấu kín bên trong)
Phiá sau vô thức cá nhân là vô thực tập thể .,vô thức vũ trụ.

Phía sau ý thức là tiềm thức .
Thiền định sâu vào vô thức cá nhân mình bạn đến vùng vô thức tập thể ,tiếp tục sâu nữa đến vùng vô thức vũ trụ,

Vô thức vũ trụ là thiên nhiên 

Vô thức tập thể là toản bộ nhân loại có mặt tới ngày hôm nay, đó cũng là phần của bạn.

Ý thức +thiền định –> ý thức thật sự , vượt qua ý thức thật sự đó là siêu thức : có sự trong sáng như pha lê ,được gọi là tình thức toàn vẹn : Đại định.

Vượt qua siêu thức –> siêu thức tập thể ~ Thượng đế ( trong các tôn giáo).

Vượt qua siêu thức tập thể ~ siều thức vũ trụ ~ Chân lý.
Chúng ta chỉ sống có một phần góc rất nhỏ của con người minh ,rất nhỏ của ý thức.
Tổ chức tôn giáo biến tự do thành tù ngục ,biến chân lý thành giáo điều ,biển thức tình thành mê ngủ .

Các đấng cứu thế đến thế gian đánh thức con người ngủ mê ,cứu rỗi chỉ đường cho nhân loại đến tự do tỉnh thức.
Bạn chì thật sư hiện diện vào thời điểm hiện tại tức thời ,tại đây trí não không thể suy tư vì suy tư cần có không gian.thức tình là hiện diện ở đây.bây giờ thật hoàn toàn cho đến nỗi không còn chuyển dịch nào về quá khứ ,về tường lai.

Mọi chuyền dộng đều dừng lại.
Hiện tại tức thời chỉ đúng là một đường ranh giới ngăn đôi – đó là tất cả – quá khứ và tương lai. Một di chuyển mới khởi dầu vào chiều sâu — một chuyến dịch không có động cơ thúc đẩy — chuyển dịch vào Vĩnh hằng.

————

*văn chia xẻ 

 * What is purpose of life ? 

https://nogodosho.blogspot.ca/2017/08/osho-what-is-purpose-of-life.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: