Posted by: Mây Bắc Mỹ | Friday, March 31, 2017

Tuyết  mong manh


Tuyết mong manh..
             Đầu Xuân Tuyết bụi xuống chiều tà…

      Lớt phớt bay bay trải thảm hoa

             Chấm phá tượng trưng tinh khiết hoá

       Đơn sơ trang trí kiểu xuề xoà
              Tuyết bụi cuối mùa trên cỏ xanh

    Tuyết rơi nhè nhẹ tuyết mong manh 

              Đèn đêm soi sáng Tuyết se lạnh

    Ảo ảnh khung trời bạc lóng lanh.
      Bao phủ phố khuya Tuyết mỏng tanh

             Không gian tĩnh lặng đêm vây quanh

     Chuyển mưa lã chã giữa thanh  vắng

            Sáng sớm Tuyết tan tan biến nhanh

   

Mar.30/17

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: