Archive for December, 2016

” Lão phụ lão phu”

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, December 30, 2016

Chân lý yêu thương

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, December 23, 2016

Thánh ca mùa đông

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, December 19, 2016

 Tuyết rơi ban ngày.

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Thursday, December 15, 2016

Đêm Tuyết hoa đăng

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, December 12, 2016

Nguồn vui sống

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, December 9, 2016

Họa thơ .Đồng tâm quyết trí

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Sunday, December 4, 2016

Thời hạ nguyên đó ư?

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, December 2, 2016