Posted by: Mây Bắc Mỹ | Monday, August 22, 2016

U minh

U minh
         Trầm luần bể khổ mãi xoay vòng
              Ngụp lặn con người ngày một đông
         Vô thức buông xuôi …mục đích sống
              Hận thù …nghịch cảnh …khổ gieo trồng
         U minh mắt xích… hoang mang mộng 
              Ánh sáng chân như …huyền thoại lồng
          Lạc hướng con thuyền… tâm vọng động 
               Bến bờ giác ngộ …chẳng cầu mong.

Aug.22/16

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: