Posted by: Mây Bắc Mỹ | Thursday, August 11, 2016

Hợp tấu kèn ve


Hè với kèn ve sầu.

                    Tiếng ve kêu ẩm ĩ

                         Sôi nổi trong mùa hè

                         Khẫn khoản mời người nghe

                  Màn trình diễn miễn phí 

                  Có bao người trân quí

                        Ve mời gọi thiết tha

                        Kèn ve diễn phóng loa

                  Có ai người chú ý 

                  Có ai để tâm nhỉ

                       Suốt mùa kêu miên man

                        Cuối hạ xác khô tàn

               Đoản kèn ve phục vụ

               Gỏp làn hơi phong phú

                     Chút công chẳng phải khoe

                     Nhẹ nhàng sinh hoạt hè

              Thương cảm ve  lặng lẽ.

Aug .11/16

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: