Posted by: Mây Bắc Mỹ | Tuesday, August 9, 2016

Hoạ Thơ : Qua Đèo Ngang 


Hoạ :

Thảm hoạ Posmosa 
       Ảm đạm đèo Ngang ngập khí tà 

               Thê lương độc hại Posmosa 

       Nhố nhăng Vĩnh Áng tàu ô bựa 

               Xâm nhập nước Nam chệt lấn nhà

     Chất thải ngầm tuôn đầu độc biển

               Bến bờ ngư phủ hoá tha ma

       Căm hờn quân cướp tham cuồng dại

               Thảm hoạ rắc gieo biển gấm hoa
9/8/16

Mây Bắc Mỹ 

Advertisements

Responses

  1. Reblogged this on Mây Bắc Mỹ and commented:

    Hai năm trước TC núp bóng Formosa đầu độc biển vung áng Hả tĩnh ,môi trường ô nhiễm trầm trọng ,cá chết hàng loạt ,tới nay chúng vẫn không dừngxã thải độc hại …biến đất chểt. ..dân chaì phải phiêu bạt tứ xứ lây lất kiếm ằn qua ngày …
    ĐCS VN đá phơi bộ mặt thật hán nô ,phản quốc
    TC đã biết nó thành tô giới TC công khai.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: